SINTEF endrer rabattpolitikk

31.01.2019 13:55:25
- og sier opp avtale med NESO
 

NESO har over år markedsført SINTEF sin Byggforskserie og Våtromsnormen som viktige verktøy for byggebransjen.
Gjennom samarbeidsavtale med SINTEF har NESOs medlemsbedrifter de siste årene oppnådd rabatt.

SINTEF har nå nylig sendt ut melding om at de har sagt opp alle rabattavtaler med kjeder og sammenslutninger av bedrifter i byggenæringen.
Medlemsbedrifter i NESO vil derfor fremover ikke lengre oppnå rabatt på disse produktene fra SINTEF.
Virkningen for endringen er satt til 01.01.20, som betyr at årets faktura vil inneholde rabatt for 2019.

NESO beklager endringen, og informert SINTEF om at vi er sterkt uenig i endringen. Som vi tror vil gjøre det vanskeligere å opprettholde og spre bruken av verktøyene.

For å se mer informasjon om avtalen og rabattmulighet ut året klikk her!