Sentral godkjenning - Behøver din bedrift hjelp til søknaden?

23.01.2019 10:53:26
På juridisk avdeling hos NESO er ett av våre medlemstilbud bistand til søknad om sentral godkjenning. Vi tilbyr både hjelp til førstegangssøknad og fornyelse av godkjenning til en pris av kr 8500 eks. mva.
 

For dere som skal fornye deres sentrale godkjenning kan det i noen tilfeller være en fordel å vurdere å gjøre dette før 1. januar 2020. Dette fordi det frem til denne datoen gjelder en overgangsordning for fornyelsessøknader som innebærer at bedrifter blir vurdert etter de mer lempelige kravene til utdanning og praksis som gjaldt før 1. januar 2016.


Fra 1. desember 2018 kom det også flere endringer som kan være interessant for våre medlemsbedrifter å merke seg. Blant annet er utdanningsnivåene i godkjenningsordningen endret. I praksis medfører dette at fagskoleutdannelsen har fått en høyere annerkjennelse enn tidligere, hvilket innebærer at faglig ledelse med fagskole etter endringene erklære ansvarsrett og/eller få sentral godkjenning innen utførelse i tiltaksklasse 3 og prosjektering i tiltaksklasse 2.


Ta gjerne kontakt med oss i juridisk avdeling hos NESO dersom dere ønsker en gjennomgang av om endringene er relevante for dere eller om dere behøver hjelp til søknaden om sentral godkjenning.

                              

Advokat Trygve Eriksen                                       Advokat Liv Johanne Ro

Tlf: 41519632                                                          Tlf: 97501895

trygve@neso.no                                                      liv.johanne@neso.no