Info Koronavirus

Bli Miljøfyrtårn-sertifisert med bistand fra NESO

07.07.2020 14:08:02
Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.
 

NESO har nå godkjente miljøfyrtårnkonsulenter som gjennom hjelp og digital veiledning kan tilpasse et sertifiseringsløp basert på virksomhetens behov og ressurser. NESO Utvikling delfinansierer de 15 første medlemsbedriftene som ønsker å gå i gang med prosessen. Vi har satt oss som mål å komme i gang i løpet av høsten 2020.

Få mer informasjon og meld din interesse her