Info Koronavirus

Digitalisering på «liv og død»

19.11.2020 08:59:01
– Vi nærmer oss det punktet hvor det å digitalisere, eller ikke, er forskjellen på liv og død. De som ikke digitaliserer, vil rett og slett ikke være konkurransedyktig.
 

Ordene tilhører kompetanseleder Jack Johnsen i NESO.

Viktigheten av å henge med i det digitale kappløpet tydeliggjøres av to nyansatte BIM-teknikere ved NESOs kompetanseavdeling. Ivar Andersen og Mats Johansson er prosjektledere for BIM og digitalisering og er allerede godt i gang med en rekke prosjekter. Kompetansetilbudet vil spenne fra enkel opplæring i programvare til mer helhetlig prosjektstyring tilsvarende en BIM-koordinator rolle og bedriftsutviklingsprosjekter innen digitalisering.

– Byggeprosjekter blir stadig mer komplekse og kravene til effektiv samhandling og digital prosjektstyring kommer med full styrke. Dette krever et betydelig kompetanseløft, på byggeplassen, så vel som i ledelsen hos bedriftene. NESO har derfor utviklet en rekke nye kompetansetilbud og tjenester for å sikre at bransjen i nord skal være i forkant av utviklingen, sier kompetanseleder i NESO, Jack Johnsen.

– En digital omstillingsprosess handler ofte like mye om mennesker og mulighetsforståelse som det handler om programvare, utdyper Ivar Andersen.
Selv har han bakgrunn fra det norske programvareselskapet dRofus, hvor han bidro som BIM-konsulent i offentlige prosjekter som Tøyenbadet, Livsvitenskapsbygget og flere sykehusprosjekter. Mats Johansson har erfaring som BIM-koordinator på en rekke prosjekter for Peab i Oslo-området og har også jobbet med modellbasert kalkulasjon og opplæring internt i Peab.

– Vår målsetning er å bidra til å løfte bransjen gjennom styrking av den digitale kompetansen til medlemsbedriftene. Ikke minst er det viktig at små og mellomstore bedrifter henger med på lasset. Det er bare et tidsspørsmål før du blir involvert i prosjekter der det er påkrevd og kontraktsfestet at både hovedentreprenør og underleverandører må ha BIM-kompetanse for å delta, sier Johansson.

I Finnmark og Troms har flere bedrifter fått et betydelig kompetanseløft gjennom samlingsbaserte bedriftsutviklingsprosjekter i NESO-regi. Disse medlemsbedriftene bruker i dag BIM aktivt i sine prosjekter. Etter svært positive tilbakemeldinger er neste steg å utvide tilbudet til Nordland og Trøndelag.

– Vi opplever stor interesse fra medlemmene. Erfaringene viser at dette gir god verdi ute i bedriftene og skaper et godt digitalt fundament. Gjennom samlingene mottar hele verdikjeden i bedriften opplæring i bruk av 3D-modeller for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver hurtigere og med større nøyaktighet. BIM er omgripende og strekker seg fra konseptutvikling til kalkulasjon, prosjektering og oppføring og dokumentasjon. Det kreves helhetlig tankegang og alle må på banen, forklarer Andersen.

En rekke kompetansetilbud, blant annet mengdeberegning og regelsjekk av 3D-modeller ved hjelp av Solibri, er allerede gjennomført. Kursene har blitt godt mottatt og deltagerne er fornøyde med ny mulighetsforståelse og nye virkemidler i sin digitale verktøykasse. Det jobbes også med utarbeidelse av gode programvareavtaler og NESO landet nylig en fordelaktig avtale med BlueBeam som vil innebære både salg og opplæring. NESO bidrar ikke bare med teoretisk kunnskap, men tar også oppdrag innen laserskanning og leveranser av punktsky med sikte på rehabilitering av bygg. Det lanseres også fortløpende nye tilbud basert på tilbakemeldinger og behov fra medlemmene.

Å styrke den digitale kompetansen i bedriften øker attraktiviteten i arbeidsmarkedet og gjør det lettere å bevare og tiltrekke ny kompetanse. Dette ser vi i også i rekrutteringsarbeidet. Digitaliseringen gjør bransjen spennende for ungdom, sier kompetanseleder Jack Johnsen.

Han poengterer samtidig at et bevisst forhold til digitalisering gjør deg til en foretrukket samarbeidspartner inn i prosjekter.

– Det finnes etter hvert mange eksempler på prosjektdeltagere som har stilt med utdaterte samarbeidsformer og formater. Disse fungerer ofte som bremseklosser i prosjekter og skaper merarbeid for andre involverte. På sikt vil bedrifter gå videre til andre aktører som holder det digitale nivået, uavhengig av pris og tidligere samarbeid. Ingen ønsker å ha bremseklosser i sine prosjekter, avslutter Johnsen.