Info Koronavirus

NESO avlyser alle opplæringssamlinger frem til påske

13.03.2020 11:20:26
NESO følger regjeringens pålegg om å stoppe alle opplæringstiltak, og avlyser i første omgang alle planlagte skole og kurssamlinger frem til påske.
 

Vi beklager de ulemper dette påfører deltaker, samarbeidspartnere og leverandører. Siden dette er et direkte pålegg fra regjeringen betrakter vi dette som en situasjon utenfor vår påvirkningskraft, og som vil følge de regler som gjelder for slike situasjoner (force majeure)

Vi har et tett program med aktiviteter videre utover våren, og er i gang med vurderingen av om det blir ytterligere avlysninger av aktiviteter i tiden fremover. Alle aktiviteter som ikke kan gjennomføres i denne omgang vil så langt det er praktisk mulig bli forsøkt gjennomført på et senere tidspunkt.

NESOs administrasjon vil være operativ fremover. Men begrenser egen reisevirksomhet, og stopper alle fysiske møter der dette er mulig. Dette gjør at vi vil være mindre fysisk til stede og synlig rundt om i landsdelen. Dette for å kunne prioritere bistand og informasjon til medlemsbedriftene i en vanskelig og uoversiktlig situasjon.