Info Koronavirus

NESO på innspillsmøte hos kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup

22.09.2020 14:38:27
Møtet var om endringer i ansvarsrettsregler, kompetanse og kontroll i byggenæringen.
 

20. august ble vi invitert til digitalt innspillsmøte hos departementet den 16. september – se vedlagte skriv . Bakgrunnen var Byggkvalitetsutvalgets forslag som også NESO har inngitt høringsuttalelse til. NESO fikk 6 minutter til sitt innlegg.

NESO formidlet i møtet i korte trekk følgende:

  • Kontraktens krav og ansvar og det offentligrettslige ansvarsrettsystemet trenger ikke være helt sammenfallende. Aktørene signerer ansvarsrettserklæringene uten å være klar over hva som kanskje ligger i disse og omfanget av de ulike fagene er heller ikke noe klart definert. Kontraktens krav har aktørene et forhold til, da dette vil være definert i forespørsel og tilbud/anbud.
  • Ved å samle alt på en ansvarlig – tiltakshaver – unngår man misforståelser om hva som inngår i de enkelte fagområdene og/eller rollene. Samtidig kan dette bidra til at tiltakshaver ikke velger seriøse aktører og ansvarsrettssystemet har en oppdragende effekt på aktørene.
  • Viktig å stille kvalifikasjonskrav på følgende områder: våtrom, tak, brann, klimaskall, grunnforhold, lede og koordinere fag, miljø, industriell bygging
  • For å sikre kompetent arbeidskraft er det viktig at tiltakshaver/byggherre stiller krav om kompetanse. I motsatt fall vil de som har kompetanse bli «utkonkurrert» av useriøse aktører i forhold til pris. Både næringen selv og det offentlige må tilby kompetanseheving (skoler og kurs).
  • Bruk av BIM til kontroll. Her finnes det systemer og programmer, men det krever brukerkompetanse, kravstilling og omstilling i bransjen.
 
Karina Krane var NESOs representant i møtet.