Info Koronavirus

NESO og SFN har prioritert veger og andre samferdselsprosjekt i Troms og Finnmark

28.01.2020 09:23:27
Ny «Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2022 – 2033 er under planlegging.
 

Samferdselsforum Nord (SFN), hvor NESO er en aktiv aktør, sendte i går følgende prioriteringer til Finnmark og Troms Fylkeskommune:

Store prosjekter:

  • E45 Kløfta  
  • RV94 Hammerfest - Skaidi 
  • E8 Skibotn - Kilpisjãvri (siste parsell) 
  • E6 Nordkjosbotn-Hatteng  
  • Riksveg 862 Tverrforbindelsen Tromsø  


I prioriteringene er det forutsatt at E10 Hålogalandsveien, E6 Kvænangsfjellet og E8 Ramfjorden igangsettes før den nye NTP-perioden starter. 

Mindre prosjekter: 

  • E10 Bjørnfjell 
  • E6 Olderdalen - Langslett 

 

Se høringsuttalelse for nærmere informasjon og om prioriteringer innenfor «Kyst (Farled og sikkerhet)»,  «Lufthavner (terminal, rullebane, sikkerhet)» og «Jernbane i nord». 

Senere vil SFN også prioritere tilsvarende for Nordland.

Samferdselsforum Nord består av følgende organisasjoner; NHO Arktis, NHO Nordland, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Nord Norske Entreprenørers Serviceorganisasjon (NESO), Norges Lastebileier Forbund Region Nord (NLF), Maskinentreprenørenes Forbund Region Nord (MEF), LO Nordland og Troms og Finnmark, Norsk Arbeidsmannsforbund (NAF) og NHO Logistikk og transport.

Målet for Samferdselsforum Nord er å samle næringslivet og politikere om felles samferdselsprioriteringer for Nord-Norge, som ledd i påvirkningsarbeidet overfor sentrale myndigheter for mere midler til infrastruktur.