Info Koronavirus

NESOs Lærlingeskole:

27.04.2020 11:06:03
Hjemmeundervisning også for BY1 og BY3
 

Landets videregående skoler har denne våren gjennomført undervisning digitalt som hjemmeundervisning. NESOs Lærlingeskole har ikke vært noe unntak. Klassene BY2 og BY4 (elevene på andre og fjerde år) er nå inne i sin andre uke med studier rundt omkring på sine hjemplasser.

Den kommende samlingen for BY1 og BY3 går også som hjemmeundervisning. Datoene er 4. mai – 15. mai. NESO har vært i kontakt med samtlige elever på telefon for å forsikre om at alle elever har det de trenger av utstyr og materiell for å gjennomføre samlingen på en god måte.

Eksamen avlyst

I forrige uke kunngjorde kunnskapsminister Guri Melby at alle eksamener i videregående skole avlyses. Det blir altså ingen praktisk eksamen for Lærlingeskolens BY3 i år. Det presiseres at avlyste eksamener ikke skal få negative konsekvenser for elevene. I fagene vil det bli gitt standpunktkarakterer på vanlig måte. Det vektlegges imidlertid at arbeider gjort i hjemmeundervisning skal være med i vurderingsgrunnlaget til lærerne når standpunktkarakteren settes. Det er med andre ord svært viktig at elevene følger godt med og gjør seg vurdèrbar i perioden med hjemmeundervisning. Man må som vanlig ha bestått i alle fag for å få vitnemål. Her gjøres det ingen unntak.

Oppdaterte nyheter om eksamen, standpunkt og vitnemål finner du her