Info Koronavirus

Når kommer nye satser i fellesoverenskomsten for byggfag?

12.05.2020 09:36:03
Etter planen skulle BNL og Fellesforbundet starte med forhandling av ny fellesoverenskomst for byggfag (FOB) 17. mars.
 

På grunn av koronakrisen er forhandlingene satt på vent.

Det er tradisjon for at tariffoppgjøret for industrien setter rammen for de andre oppgjørene (er frontfag) og det er planlagt at frontfag skal starte sine forhandlinger i begynnelsen av august. Etter at disse har forhandlet seg ferdige starter arbeidet med Fellesoverenskomsten. Det er derfor grunn til å tro at ny FOB tidligst vil foreligge i september/oktober.

Inntil forhandlingene er gjennomført er det satsene for 2019 i FOB som gjelder.

Satsene for 2019:

  • Fagarbeider – 209,70
  • Ufaglært uten bransjeerfaring – kr 188,40
  • Ufaglært med minst ett års bransjeerfaring – kr 196,50
  • Arbeidstaker under 18 år – k r126,50

 
Vi vil komme med mer informasjon om tariffoppgjøret så snart det er noe nytt i saken.