Liv Johanne Ro

Tittel:Advokat
Telefon:760 67 200
Mobil:97 50 18 95
Epost:liv.johanne@neso.no

Ro har tidligere vært dommerfullmektig i Lofoten Tingrett. Hun har også erfaring fra Kluge Advokatfirma og lovavdelingen i Justis - og beredskapsdepartementet.

Arbeidsområde

Råd og bistand etter henvendelse fra medlemmene Entrepriserett Arbeidsrett (ansettelse, permittering, oppsigelse med mer) Offentlige innkjøpsforskrifter Hovedavtalen og overenskomsten Plan- og bygningsloven med forskrifter.