Beste Bygg

 

Beste byggeprosjekt – kåringer

Kåringen av beste byggeprosjekt er et fellesprosjekt mellom NESO og MEF region nord, hvor NESO kårer beste byggeprosjekt og MEF kårer beste anleggsprosjekt. Kåringen og konkurransen skjer i forbindelse med NNBA (Nordnorsk bygg og anleggsmesse). 

Det er styret i NESO og medlemsbedrifter nominerer prosjekter. Formålet er å få en positiv markedsføring av bransjen i landsdelen og fremheve bedrifter som har gjort en god jobb Prisen består av en plakett, samt «heder og ære». 

Vinneren kåres etter en samlet helhetsvurdering basert på følgende kriterier: 

• God byggskikk/arkitektur 
• Ivaretakelse av energi og miljøkrav 
• Funksjonalitet 
• Kompleksitet
• HMS og etikk
• Samarbeid mellom aktørene i byggeprosessen 
• Tekniske løsninger og materialvalg
• Nytenkning og fremtidsretting
• Må være medlem av NESO for å delta

Konkurransen har tidligere vært gjennomført i 2010, 2013 og i 2016. 

 

Tidligere vinnere

2010 - Petter Dass-Museet, Sandnessjøen - EntrepreTor AS
Daværende DL i EntrepreTor , Jan Øystein Nilsen

2013 - Nordlyskatedralen, Alta - Ulf Kivijervi ASDaglig leder i Ulf Kivijervi AS, Eirik Kivijervi (th) 

2016 - Pingvinhotellet UNN, Tromsø - Consto ASProsjektleder i Consto, Jens Solvang og styreleder i NESO, Bjørn Johansen