Presse

 

Om profilhåndboken

Denne profilhåndboken inneholder retningslinjer for profileringen av NESO.

Håndbokens formål er å skape grafisk sammenheng og entydighet i kommunikasjonen omkring NESO, og understøtte budskapene og forpliktelsene som ligger i NESO´s visjon. Det er målet å skape et klart, attraktivt og moderne bilde av NESO som organisasjon.

For markedet representerer den grafiske profilen en vesentlig del av NESO´s personlighet. NESO´s kommunikasjonsmateriell, fra brevark til annonser, må derfor ha en kvalitet og karakter som reflekterer organisasjonen - og dens mål på en sammenhengende og entydig måte. Dette bygger opp tillit.

Profilhåndboken presenterer grunnelementene (logo, farger og typografi) og de basale forretningstrykksakene. Andre trykksaker enn de som er beskrevet i profilhåndboken bør baseres på de samme prinsipper med hensyn til logo, farger og typografi.

Under kan du laste ned profilhåndbok, logoer, pressefoto m.m.: