Styret

 

Etter siste årsmøte har styret i NESO følgende sammensetning:

Styreleder:

  • Bjørn Johansen (Roald Johansen AS)

Styremedlemmer:

  • Bodil Kanstad (Kanstad Trelast AS)
  • Eirik Kivijervi (Ulf Kivijervi AS)
  • Espen Haugan (Aktør som Bygger AS) 
  • Tor Halvard Gregersen (Sortland Entreprenør AS)

 


Eirik Kivijervi, Tor Halvard Gregersen, Bodil Kanstad, Espen Haugan, Bjørn Johansen