Kurs i totalentreprise i Alta

NESO arrangerer kurs i totalentreprise i Alta den 22. november og vi håper du har anledning til å delta!

 

Nedenfor følger en beskrivelse av kurset.

Kurs i totalentrepriser og totalunderentrepriser – NS 8407/ NS 8417 

NS 8407 og NS 8417 er de sentrale standardene som benyttes ved totalentrepriser/totalunderentrepriser. 
På kurset vil man foreta en gjennomgang av de sentrale og praktisk viktige reglene i standardene, herunder totalentreprisestandarden.  Det er viktig å kjenne til de sentrale bestemmelsene for å kunne ivareta sine interesser og krav i et byggeprosjekt. Nyere rettspraksis på området vil også bli gjennomgått. 

I dette kurset belyser vi følgende temaer:

Hva inngår i totalentreprisekontrakten? 
o Tolkning av kontrakten
o Hva er entreprenørens risiko og hva er byggherrens risiko?
o Særlig om prosjekteringsrisikoen  

Tilleggskrav fra entreprenøren 
o Endringer og øvrige forhold som gir grunnlag for tilleggskrav 
o Varslingsregler 
o Særlig om «plunder og heft» krav fra entreprenøren 

Forsinkelser 
o Hva gir grunnlag for fristforlengelse? Varsling og beregning av krav om fristforlengelse 
o Entreprenøren er forsinket. Hvilke sanksjoner kan byggherren iverksette? Byggherrens varsling.  

Overtakelse 
o Forberedelser til overtakelse. Innkallelse mv
o Overtakelsesforretningen
o Når kan overtakelse nektes?
 
Sluttoppgjør 
o Når og hvordan skal dette gjøres? Entreprenørens og byggherrens frister. 
o Søksmålsfrister 

Reklamasjoner 
o Hva er en mangel? 
o Hvilke frister gjelder for reklamasjoner? 
o Sanksjoner fra byggherren 

Praktisk oppgave  

Kursholdere: 

Karina Krane er advokat og  avdelingsleder i NESO og har arbeidet med bygge- og anleggsrelatert jus siden 2001 og bistår entreprenører i entreprisesaker. Hun har også bygg og entrepriserett som spesialfag. Krane holder en rekke kurs og foredrag for byggebransjen. 

Trygve Eriksen er advokatfullmektig i NESO. Han bistår entreprenører i entreprisesaker og har holdt en rekke kurs og foredrag for bransjen. 


Deltakerpris:

NESO-medlem kr 3500,-
Ikke-medlem kr 4500,-

Prisen inkluderer lunsj, forelesninger og kursmateriell.
Kurset gjennomføres på Scandic Alta fra kl. 09 til kl. 16.

Vel møtt!


Sted Fra Til
Scandic Alta 22.nov 2017 22.nov 2017