Kurs i totalentreprise i Harstad

NESO arrangerer kurs i totalentreprise i Harstad den 19. oktober og vi håper du har anledning til å delta!

Nedenfor følger en beskrivelse av kurset.

Kurs i totalentrepriser og totalunderentrepriser – NS 8407/ NS 8417 

NS 8407 og NS 8417 er de sentrale standardene som benyttes ved totalentrepriser/totalunderentrepriser. 
På kurset vil man foreta en gjennomgang av de sentrale og praktisk viktige reglene i standardene, herunder totalentreprisestandarden.  Det er viktig å kjenne til de sentrale bestemmelsene for å kunne ivareta sine interesser og krav i et byggeprosjekt. Nyere rettspraksis på området vil også bli gjennomgått. 

I dette kurset belyser vi følgende temaer:

•           Hva inngår i totalentreprisekontrakten? 
o          Tolkning av kontrakten
o          Hva er entreprenørens risiko og hva er byggherrens risiko?
o          Særlig om prosjekteringsrisikoen  

•           Tilleggskrav fra entreprenøren 
o          Endringer og øvrige forhold som gir grunnlag for tilleggskrav 
o          Varslingsregler 
o          Særlig om «plunder og heft» krav fra entreprenøren 

•           Forsinkelser 
o          Hva gir grunnlag for fristforlengelse? Varsling og beregning av krav om fristforlengelse 
o          Entreprenøren er forsinket. Hvilke sanksjoner kan byggherren iverksette? Byggherrens varsling.  

•           Overtakelse 
o          Forberedelser til overtakelse. Innkallelse mv
o          Overtakelsesforretningen
o          Når kan overtakelse nektes?
 
•           Sluttoppgjør 
o          Når og hvordan skal dette gjøres? Entreprenørens og byggherrens frister. 
o          Søksmålsfrister 

•           Reklamasjoner 
o          Hva er en mangel? 
o          Hvilke frister gjelder for reklamasjoner? 
o          Sanksjoner fra byggherren 

•           Praktisk oppgave  

Kursholdere: 

•           Karina Krane er advokat og  avdelingsleder i NESO og har arbeidet med bygge- og anleggsrelatert jus siden 2001 og bistår entreprenører i entreprisesaker. Hun har også bygg og entrepriserett som spesialfag. Krane holder en rekke kurs og foredrag for byggebransjen. 

•           Trygve Eriksen er advokatfullmektig i NESO. Han bistår entreprenører i entreprisesaker og har holdt en rekke kurs og foredrag for bransjen. 


Deltakerpris:

NESO-medlem kr 3500,-
Ikke-medlem kr 4500,-

Prisen inkluderer lunsj, forelesninger og kursmateriell.
Kurset gjennomføres på Scandic Harstad fra kl. 09 til kl. 16.

Vel møtt!

Sted Fra Til
Scandic Harstad 19.okt 2017 19.okt 2017