Nordnorske Entreprenørers Service- Organisasjon SA
 
MARS 2018
 
APRIL 2018
 
MAI 2018
 
JUNI 2018
 
AUGUST 2018
 
SEPTEMBER 2018
 
OKTOBER 2018
 
NOVEMBER 2018
 
DESEMBER 2018