Nordnorske Entreprenørers Service- Organisasjon SA
 

Faste løpende kurs / bedriftsintern bistand

 

NESO tilbyr følgende bedriftsinterne opplæringsaktiviteter:

- Kurs i varme arbeider
- Faglig ansvarlig i bedrift (NESOs Lærlingeskole)
- Nettbasert grunnkurs i arbeidsmiljø
- Kurs i sikker bruk av arbeidsutstyr
- Bistand revisjon og utvikling av styringssystemer
- Tilsyn etter kravene i SAK §10.1

Les mer om tilbudene i menyen til venstre på siden.