Nordnorske Entreprenørers Service- Organisasjon SA
 

Kurs i varme arbeider

Varme arbeider

 

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. Prosjektstyret for varme arbeider har vedtatt ny sikkerhetsforskrift og arbeidsinstruks gjeldende fra 01.01.2015. Noe som er verdt å legge merke til i ny forskrift er at re-sertifiseringsordningen bortfaller.


Definisjon av varme arbeider

Med varme arbeider forstås alle arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.


Hvor gjelder sikkerhetsforskriften?

Sikkerhetsforskriften gjelder ved utførelse av varme arbeider i alle miljøer hvor det er risiko for at brann kan oppstå. Unntaket er varme arbeider som utføres i spesielt tilrettelagte rom som en del av den daglige virksomheten. Rommet skal være skilt fra annen virksomhet som egen branncelle. Denne skal ha ubrennbare overflater.


Kurset omfatter følgende emner:

  • sertifiseringsordningen for brannvern ved utførelse av varme arbeider
  • gjeldende regelverk
  • brann- og slukketeori
  • risiko ved utførelse av varme arbeider
  • praktisk slukkeøvelse

 

 

 

Varighet:

Kurset har en varighet på 7,5 timer inkludert pauser, eksamen og slukkeøvelse.

 


Praktisk informasjon:

Kurset avsluttes med en teoretisk eksamen fra Norsk Brannvernforening. Ved bestått eksamen, mottar hver av deltagerne et sertifikat for varme arbeider.

 


Krav til forkunnskaper:

Ingen

 


Pris:

Prisen for medlemmer i NESO er NOK kr. 1.900,- pr deltaker (andre NOK 2.450,-). Prisen inkluderer utstedelse av lærebøker, sertifikat fra Norsk Brannvernforening og obligatorisk slukkeøvelse. I tillegg kommer reise og oppholdskostnader til instruktør - eventuelt kurslokale.