Nordnorske Entreprenørers Service- Organisasjon SA
 

NESO-skoler

 

NESO har satset tungt på samlingsbaserte opplæringsprogrammer for linjeledelsen i bedriften og kan i dag tilby opplæring fra ufaglærte og helt opp til toppledernivå i bedriftene.

 

NESOs skoleprogrammer er også omtalt i stortingsmelding nr 28 "Betre bygg for et bedre samfunn" - se egen omtale av hvert tilbud i menyen til venstre.