NESOs Lærlingeskole

 

Lærlingeskolen innen byggfag

- spesielt for deg som foretrekker praksis i utdannelsen


Kort omtale

Lærlingeskolen innen byggfag er et opplæringssamarbeid mellom NESO og Nordland fylkeskommune som startet høsten 2009. Lærlingeskolen er spesielt rettet mot elever som ønsker mer praksis under utdannelsen og skolen utdanner handverkere innenfor fagene tømrer, betong, murer og taktekking. Skolen er samlingsbasert med 3 årlige teorisamlinger på totalt 7 uker i året.

Skolen avsluttes med fagbrev etter 4 års opplæring og er tilgjengelig for alle som ønsker å utdanne seg til arbeid i byggebransjen. Mange lærlinger kommer rett fra grunnskolen mens andre enten er under omskolering eller ønsker å formalisere sin erfaring fra bransjen gjennom skolens teorisamlinger i kombinasjon med lærlingekontrakt. Det er også mulig å hospitere i enkeltfag ved lærlingeskolen. Se hvilke bedrifter som deltar her.

 

       

 
Samlingsdatoer

For tiden gjennomfører fire klasser med elever fra hele Nord-Norge sin teoriopplæring i Svolvær.
Samlingene for skoleåret 2017 / 2018 gjennomføres slik:

Samling 1

Teorisamling nr.1
StedFraTil
Svolvær (kl.6/8) 18.september 2017 29.september 2017
Svolvær (kl.7/9) 9.oktober 2017 20.oktober 2017

Samling 2

Teorisamling nr.2
StedFraTil
Svolvær (kl.6/8) 8.januar 2018 26.januar 2018
Svolvær (kl.7/9) 29.januar 2018 16.februar 2018

Samling 3

Teorisamling nr.3
StedFraTil
Svolvær (kl.6/8) 9.april 2018 20.april 2018
Svolvær (kl.7/9) 23.april 2018 4.mai 2018

 

Lærlingskolen rekrutterer - vi søker lærlinger fra hele Nord Norge

På vegne av våre medlemsbedrifter i Nord-Norge søker NESO lærlinger innenfor fagene tømring, betong og muring.
Som lærling i en av våre medlemsbedrifter (eller andre bedrifter) vil du få gratis utdannelse med lønn, mye praksis under læretiden og samlingsbasert teoriopplæring ved Lærlingeskolen for byggfag.


 

Facebook - besøk Lærlingeskolen her

Hva gjør en tømrer? - se video her
Hva gjør en betongarbeider? - se video her
Hva gjør en murer? - se video her

Ønsker du å søke opptak ved Lærlingeskolen - fyll ut søknadsskjema her

Vil du prate med oss - vi er tilgjengelig:

  1. Bente Hardy
  2. Remi H. Hanssen
  3. Øyvind Rodahl