Nordnorske Entreprenørers Service- Organisasjon SA
 

NESOs Mellomlederskole

 

God ledelse lønner seg

GODE LEDERE SKAPER BEDRE RESULTATER. LEDELSE ER SOM ALLE ANDRE FAG – DET MÅ LÆRES, OG KONTINUERLIG UTVIKLES OG FORBEDRES.         

Når var du sist på ledertrening? Jobbet med din forståelse av deg selv i lederrollen? Ble utfordret på hvordan du tenker og handler som leder? I de aller fleste situasjoner sier ledere at de ikke har gjort mye av dette. Ledelse skal liksom bare utvikles av seg selv. Eller er det medfødt kanskje..? Nei, det er ikke det.

I dette lederutviklingsprogrammet setter vi fokus på praktisk ledelse i rollen som mellomleder. Det er her menneskelederen møter faglederen, og hvor strategi og verdier møter virkeligheten. Sentralt i vårt program er "Effektiv Ledelse"; Hvordan noen ledere løser oppgaver mer effektivt, og skaper bedre resultater. 

Nå har du muligheten til å delta i en lederutvikling, tilpasset din ledersituasjon, med andre deltagere som har nøyaktig de samme utfordringene som deg. Du vil også få oppfølging av en ekstern coach mellom samlingene og vi vil involvere din leder i utviklingen. Det skal være en lederutvikling som vises i praktisk ledelse.

Målgruppe:
Alle med lederansvar i bedriften; Bas, formann, prosjekt/anleggsleder, avdelingsleder, økonomiansvarlig, kalkulatør og andre med ledende stilling.

Deltakere kull 2016: