Nordnorske Entreprenørers Service- Organisasjon SA
 

NESOs Topplederskole

 

NESOs Topplederskole

Eget lederutviklingsprogram for Nord Norsk entreprenørbransje

Når vi først skal gjøre det - så gjør vi det ordentlig!!

Teksten over var kjenningsmelodien for Topplederskolen. Hele topplederprogrammet gikk over 3 år. Det var lederen - som deltager - som stod i fokus, og for å få kvalitetssikret utviklingsprosessen fikk hver deltager tildelt egen coach som fulgte deltageren gjennom hele programmet!


Ny klasse planlegges

26 bedrifter fra hele landsdelen gjennomførte vår "pilot" - topplederskole. Vi jobber nå med revisjon av program og innhold med sikte på å tilby flere klasser.


Fokus i programmet

Det er rollen som leder vi setter fokus på, med alle de utfordringer og dilemmaer lederen møter hver dag - det å ikke ha tid til viktig oppgaver, lede mennesker og skape motivasjon, sette mål og følge opp medarbeidere og aktiviteter, fokus på sikkerhet, helse og miljø, rolleavklaring mellom styret og leder, økonomistyring og kontroll, anbudsarbeide, kunder og markedsarbeid, og mange flere viktige tema.

Gjennom en kontinuerlig prosess som er tilpasset deg som deltager ut fra den virkelighet du arbeider og lever i, vil vi skape det beste grunnlag for reell utvikling i din lederrolle. Vi sier "God fornøyelse" !!


Samlinger

Samling 1   Jeg som leder  
Samling 2   Hvordan lede andre mennesker  
Samling 3   Eierskap og ledelse  
Samling 4   Vi former bedriftskulturen  
Samling 5   Hvordan sikrer vi maksimal sikkerhet  
Samling 6   Tid og tydelighet  
Coaching   Gjennomføres i mellomperiodene  


Ta kontakt i dag for referanser og nærmere informasjon:
Jack Johnsen tlf. 917 51 800 eller e-post: jack@neso.no