Nordnorske Entreprenørers Service- Organisasjon SA
 

Ny avtale - Würth

Ny avtale på Verktøy, festemidler, kjemi og branntetting.
Publisert 17.01.2018 08:25:00
 

Ny avtale - Stamina Helse

Avtalen gjelder bedriftshelsetjeneste. "Har vi det bra, jobber vi bedre!"
Publisert 16.01.2018 10:09:00
 

Regionalt kontaktmøte i din region

I tillegg til to faste medlemsmøter i året (årsmøte, høstmøte) arrangeres det regionale kontaktmøter.
Publisert 12.01.2018 12:26:00
 

Ny avtale - Cramo AS

Avtalen gjelder innleie av maskiner og utstyr.
Publisert 10.01.2018 16:01:00
 

Ny avtale - Eltrode AS

NESO har inngått samarbeidsavtale med Eltrode AS Avtalen gjelder utstyr og materiell for byggstrøm, lys og klima.
Publisert 09.01.2018 13:14:00
 

Spennende endringer i NESOs innkjøpsavtaler

I forbindelse med årsskiftet er det etter forhandlinger gjort en rekke spennende endringer i NESOs innkjøpsavtaler. Nye avtaler er kommet til og en del av de eksisterende avtalene er fornyet og forbedret. Noen avtaler er også avviklet.
Publisert 04.01.2018 10:46:00