Nordnorske Entreprenørers Service- Organisasjon SA
 

Nytt Samarbeid mellom NESO og Standard Online

NESO og Standard Online har tegnet en samarbeidsavtale med sikte på økt bruk av elektroniske standarder og byggeblanketter i medlemsbedriftene.
Publisert 06.11.2017 15:25:00
 

– Vær våken, det kommer mye jobb

Sjefen for utbyggingen av kampflybasene på Ørlandet og Evenes hadde en klar melding til de nordnorske entreprenørene: – Vær våken, følg med – det kommer mye jobb, sa Forsvarsbygg-direktør Olaf Dobloug på NESOs høstmøte i Trondheim.
Publisert 28.10.2017 09:19:00
 

Ny Formannsskole starter i november

Vi går i gang med nytt kull ved NESOs Formannsskole i november.
Publisert 04.10.2017 10:52:00
 

NESO blir representert i klagenemnda for sentral godkjenning!

Advokatfullmektig Trygve Eriksen er nylig utnevnt av Kommunal- og regionaldepartementet som medlem i klagenemnda for sentral godkjenning. Han skal representere utførende entreprenører innenfor bygg- og anleggssektoren i perioden 2017-2020. Advokat Liv Johanne Ro i NESO er vararepresentant.
Publisert 27.09.2017 12:49:00
 

Nye regler for arbeidstid og nattarbeid fra 1. juli 2017 – endring i arbeidsmiljøloven

1. juli 2017 trådte nye regler om arbeidstid og nattarbeid i kraft. Disse endringene i arbeidsmiljøloven gir arbeidsgiver og arbeidstaker en utvidet rett til å avtale at arbeide kan utføres mellom klokken 21:00 og klokken 23:00.
Publisert 12.09.2017 13:52:00
 

NESO arrangerer kurs i totalentreprise i Harstad 19. oktober og Alta 22. november!

På kurset vil NESO foreta en gjennomgang av de sentrale og praktisk viktige reglene i standardene, herunder totalentreprisestandarden. Vi mener det er viktig for entreprenører, rådgivere og byggherrer å kjenne til de sentrale bestemmelsene for å kunne ivareta sine interesser og krav i et byggeprosjekt. Nyere rettspraksis på området vil også bli gjennomgått.
Publisert 11.09.2017 10:54:00
 

NESOs høstmøte 2017 - På signingsferd

Publisert 25.08.2017 13:04:00
 

Nye regler om varsling på arbeidsplassen fra 1. juli 2017– krav om skriftlig rutine i bedriften

1. juli 2017 trådte nye regler om varsling på arbeidsplassen i kraft. Endringene innebærer at bedrifter som har fem eller flere ansatte må utarbeide varslingsrutiner.
Publisert 23.08.2017 10:57:00
 

Høring om nytt seriøsitetsregister

Bør det opprettes et eget "seriøsitetsregister" for de bedrifter som faller utenfor den sentrale godkjenningsordningen?
Publisert 17.08.2017 10:38:00
 

Ny TEK 17 i kraft– hva er nytt?

Ny teknisk forskrift er vedtatt og trådte i kraft 1. juli 2017 (TEK 17).
Publisert 14.08.2017 10:32:00
 

Ny avtale - NorEngros

NESO har inngått samarbeidsavtale med NorEngros på produkter innen følgende varegrupper:
Publisert 22.06.2017 09:53:00
 

Ny avtale - Hertz - Leiebil

NESO har inngått en meget gunstig samarbeidsavtale med Hertz på bilutleie. Avtalen gjelder for både kort- og langtidsleie.
Publisert 12.06.2017 13:39:00
 

Her er de nordnorske mesterne i byggfag 2017

Fredrik Grongstad fra MBA Entreprenør i Mo i Rana er nordnorsk mester i tømrerfaget. Ole Hallvard Johansen fra Entreprenørcompaniet Nord AS nordnorsk mester i betongfaget. Spenningen ble opprettholdt til siste teoretiske spørsmål i finalen under NESO-årsmøtet i Alta.
Publisert 31.05.2017 19:41:00
 

Ny avtale - Leaseplan - NESO leasingkampanje varebil

NESO har inngått gunstig samarbeidsavtale med LeasePlan Norge om leasing og biladministrasjon av biler. Gjelder både vare- og personbiler.
Publisert 23.05.2017 23:32:00
 

1. juli innføres det krav om elektroniske mannskapslister på byggeplass – Hva betyr dette for din bedrift?

Fra og med 1. juli 2017 blir det krav om elektronisk føring av mannskapslister på byggeplass. Endringen er et ledd i regjeringens strategi om å bekjempe arbeidslivskriminalitet, men hva innebærer denne endringen for entreprenørene? Nedenfor skal vi se nærmere på hva som ligger i begrepet «elektronisk», når dette kravet gjelder og hva en slik liste skal inneholde.
Publisert 23.05.2017 15:50:00
 

Fra tingretten til NESO

Liv Johanne Ro (31) er tilsatt som advokat i NESO. Ro tiltrer stillingen 1. juni. Den juridiske avdelingen i NESO består da av Karina Krane (advokat/avdelingsleder), Trygve Eriksen (advokatfullmektig) og Liv Johanne Ro (advokat).
Publisert 19.05.2017 12:59:00
 

NESO utvider staben

Nyansatt Innkjøps- og salgsrådgiver i NESO Thoni Iggstrøm (40) fra Sverige.
Publisert 12.05.2017 10:47:00
 

Kårer Nord-Norges beste lærling

NNM-finalistene er klare: 31. mai er det duket for den store finalen i nordnorsk mesterskap for lærlinger i byggfagene. Finalen avsluttes med teoretisk utspørring av finalistene med deltakerne under NESOs årsmøte i Alta som publikum.
Publisert 12.05.2017 10:47:00
 

Kundeutbytte på vei til NESO medlemmene

Publisert 10.05.2017 11:29:00
 

Endringer i lønnssatsene for Fellesoverenskomsten for byggfag er vedtatt

Den 4. april ble BNL og Fellesforbundet enig om nye satser for Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB). Årets oppgjør var et såkalt mellomoppgjør som omhandler regulering av lønnssatsene mellom partene.
Publisert 24.04.2017 10:56:00
 

Årsmøte Alta - NESO Digitaliserer

Vi er klar for å motta din påmelding!
Publisert 05.04.2017 11:14:00
 

Historisk høy byggeaktivitet i 2016

Økning på 128 % i forhold til året før. Høyeste aktivitet på 34 år. Boligbyggingen økte med 16 % i Nord-Norge – høyeste nivå siden 1994.
Publisert 22.02.2017 15:10:00
 

Offentlige byggherrer tillater ikke mange ledd med underleverandører (nye regler fra 01.01.17)

Offentlige oppdragivere/byggherrer er bundet av anskaffelsesregelverket (lov og forskrift om offentlig anskaffelser). Nye anskaffelsesregler trådte i kraft 1. januar 2017 og regelverket setter begrensninger for hvor mange underleverandører den engasjerte entreprenør har lov til å ha under seg. Hovedregelen er at leverandører kan ha maksimalt to ledd under seg. Bakgrunnen for regelverket er å forsøke å hindre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping innenfor blant annet bygg og anleggsbransjen. Flere større offentlige byggherrer (blant annet Statsbygg) har allerede innført slike begrensninger.
Publisert 20.02.2017 15:30:00
 

NESO utvider staben

Nyansatt kompetanserådgiver i NESO Øyvind Rodahl (44) fra Kabelvåg  er ansatt som Kompetanserådgiver i Nordnorske Entreprenørers Service-Organisasjon SA (NESO). 
Publisert 15.02.2017 11:50:00
 

Utdanningsdirektoratet godkjenner ny byggfagskole i Nord-Norge

Utdanningsdirektoratet har godkjent at NESO etablerer sin egen videregående skole innen byggfag. Dermed kan Lærlingskolen bli drevet som selvstendig friskole i framtiden. I så fall blir NESO-skolen landets første yrkesskole med den alternative vekslingsmodellen.
Publisert 26.01.2017 09:54:00
 

Nytt produkt - Skattetrekksgaranti

I henhold til skattebetalingsloven må alle selskaper som betaler ut lønninger eller pensjoner sørge for at innbetalingen av skatten (forskuddstrekk) er garantert.
Publisert 24.01.2017 14:19:00