Fra tingretten til NESO

19.05.2017 12:59:00
Liv Johanne Ro (31) er tilsatt som advokat i NESO. Ro tiltrer stillingen 1. juni. Den juridiske avdelingen i NESO består da av Karina Krane (advokat/avdelingsleder), Trygve Eriksen (advokatfullmektig) og Liv Johanne Ro (advokat).
 
–Vi er veldig fornøyde med å få Ro på laget. Hennes ansettelse innebærer ei betydelig styrking av den juridiske avdelingen, sier avdelingsleder Karina Krane. 
Ro har i de siste tre årene vært dommerfullmektig i Lofoten Tingrett. Hun har også erfaring fra Kluge Advokatfirma og lovavdelingen i Justis - og beredskapsdepartementet.
  
Ro vil bistå medlemsbedriftene innenfor følgende hovedområder: Bygg- og entrepriserett, offentlige anskaffelser, arbeidsrett, plan- og bygningsrett og alminnelig kontraktsrett.  
I tillegg vil hun ta del i organisasjonsarbeid for NESO, herunder næringspolitisk arbeid. 


Liv Johanne Ro, advokat