Historisk høy byggeaktivitet i 2016

22.02.2017 15:10:00
Økning på 128 % i forhold til året før. Høyeste aktivitet på 34 år. Boligbyggingen økte med 16 % i Nord-Norge – høyeste nivå siden 1994.
 
Gledelig
- Dette er virkelig positive tall for en av landsdelens største næringer, sier adm. direktør Ruben Jensen i NESO.   Vår bransje er en indikator på helsetilstanden i landsdelen og dette viser at det er god fart i Nord-Norge.  Landsdelen trenger likevel impulser for fortsatt vekst og utvikling, sier han.  – Vi ber derfor Regjeringen om en fortsatt satsing på infrastruktur og tilrettelegging for en vekst i viktige næringer som vind- og vannkraft, sjømatnæringen, mineralnæringen og intensivert leting etter petroleum/gass utenfor landsdelen, sier Jensen.  
Følgende nøkkeltall (Kilde: Statistisk Sentralbyrå) kan nevnes:
  
Total (sum boliger og andre bygg) byggeaktivitet i 2016:
  
Finnmark:
Det ble igangsatt ca. 129 000 m2 noe som er en økning på hele 48 % i forhold til året før.  
  
Troms:
Det ble igangsatt ca. 381 000 m2 noe som er en økning på rekordhøye 157 % i forhold til året før.   Man må helt tilbake til 1987 for å finne høyere tall.
  
Nordland:
Det ble igangsatt ca. 379 000 m2 noe som er en økning på hele 145 % i forhold til året før.   Dette er litt over gjennomsnittet for de siste 10 år.
  
Nord – Norge:
Det ble igangsatt ca. 889 000 m2 noe som er en økning på hele 128 % i forhold til året før.  Man må helt tilbake til 1983 for å finne høyere tall. Sør – Norge hadde en økning på 98 %.   

 
Total byggevirksomhet angitt i 1000m2 (gitte igangsettingstillatelser) for de tre nordligste fylkene fra 1980 til 2016.  Her inngår både boligbygging og annen byggevirksomhet. 

 
Boligbygging i 2016:
  
Finnmark:
Det ble igangsatt 350 enheter noe som er en økning på 10 % i forhold til året før.  Dette er omtrent på linje med gjennomsnittet for de siste 10 år.  
  
Troms:
Det ble igangsatt 1409 enheter noe som er en økning på 15 % i forhold til året før. Dette er litt høyere enn gjennomsnittet de siste 10 år. 
  
Nordland:
Det ble igangsatt 1397 enheter som er en økning på 19 % i forhold til året før.   Dette er over gjennomsnittet de siste 10 år. 
   
Nord – Norge:
Det ble igangsatt 3156 enheter noe som er en økning på 16 % i forhold til året før mens Sør – Norge hadde en økning på 13 %.  Vi må tilbake til 1984 for å finne høyere tall på boligbyggingen i landsdelen.

 


Boligbyggingen i antall enheter (gitte igangsettingstillatelser) for de tre nordligste fylkene fra 1970 til 2016.