Nyhet - NESO Behandlingsforsikring med fri tilgang til Online lege

13.12.2017 09:29:00
Det er ofte lange ventelister i det offentlige helsesystemet, og sykefravær koster bedrifter store summer årlig. NESO Behandlingsforsikring garanterer at den ansatte får rask behandling ved behov. Da kan også veien tilbake til jobb bli raskere og rimeligere.
 

Enkle legebesøk stjeler mange arbeidstimer hvert år. Behandlingsforsikringen vår gir fri tilgang til Online lege for den ansatte og barna deres.
Det betyr at den ansatte, via videosamtale på mobil eller nettbrett, raskt og enkelt kan snakke med en lege hvis de holder på å bli syke, eller vil unngå å bli det.
Garantert rask utredning og behandling.
Den ansatte er sikret utredning hos spesialist, operasjon eller annen behandling innen 14 virkedager. I tillegg dekkes etterkontroll og rehabilitering. Et gitt antall behandlinger hos manuellterapeut, fysioterapeut, naprapat, kiropraktor og psykolog er også inkludert. Ved alvorlig sykdom eller risikofylt behandling, dekkes også ny vurdering av annen lege.

Med NESO Behandlingsforsikring får de ansatte:
* fri tilgang til Online lege
* spesialistutredning innen 14 virkedager 
* fysioterapeut/naprapat/manuellterapeut
* kiropraktor
* psykolog
* operasjon innen 14 virkedager 
* annen sykehusbehandling innen 14 virkedager
* etterkontroll og rehabilitering
* rusavvenning
* second opinion

Gjensidige ordner alt det praktiske og dekker kostnadene.
Behandlingsforsikringen vår har ingen egenandel og den ansatte slipper å ordne noe selv. Gjensidige har et eget team med helsepersonell som  skaffer behandlingsplass og ordner alt det praktiske.  Reise og opphold i tilknytning til operasjoner og behandlinger dekkes også.

For ytterligere informasjon kontakt
Karl-Fredrik Danielsen mobil 928 96222 / karl-fredrik@neso.no