Nordnorske Entreprenørers Service- Organisasjon SA
 

Administrasjon

Ruben Jensen Adm. direktør 90 52 43 01
Lisa Dalhaug Nilsen Kontormedarbeider 95 91 56 33
Jack Johansen Kompetanseleder 91 75 18 00
Bente Hardy Kompetanserådgiver 99 22 83 23
Remi Hanssen Seniorrådgiver 90 12 94 64
Øyvind Rodahl Kompetanserådgiver 99 24 55 40
Thoni Iggström Innkjøps- og salgsrådgiver 91 78 20 20
Liv Johanne Ro Advokat (i permisjon) 97 50 18 95
Lars Erik Flygel Innkjøpssjef/Driftsleder 95 19 21 85
Torill Bentsen Innkjøps- og salgsrådgiver 40 24 62 24
Karl Fredrik Danielsen Innkjøps- og salgsrådgiver 92 89 62 22
Karina Krane Advokat / avdelingsleder juridisk 90 73 26 20
Trygve Eriksen Advokatfullmektig 41 51 96 32