Administrasjon - NESO

Administrasjon

Adm. direktør
90 52 43 01
Kontormedarbeider
95 91 56 33
Kompetanseleder
91 75 18 00
Kompetanserådgiver
99 22 83 23
Seniorrådgiver
90 12 94 64
Kompetanserådgiver
99 24 55 40
Innkjøps- og salgsrådgiver
91 78 20 20
Advokat (i permisjon)
97 50 18 95
Innkjøpssjef/Driftsleder
95 19 21 85
Innkjøps- og salgsrådgiver
40 24 62 24
Innkjøps- og salgsrådgiver
92 89 62 22
Advokat / avdelingsleder juridisk
90 73 26 20
Advokatfullmektig
41 51 96 32