Nordnorske Entreprenørers Service- Organisasjon SA
 

Medlemmer

 

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark