Nordnorske Entreprenørers Service- Organisasjon SA
 

Styret

 

Etter siste årsmøte har styret i NESO følgende sammensetning:

Styreleder:

  • Bjørn Johansen (Roald Johansen AS)

Styremedlemmer:

  • Bodil Kanstad (Kanstad Trelast AS)
  • Eirik Kivijervi (Ulf Kivijervi AS)
  • Eirik Steinjord (Harstadbygg AS) 
  • Tor Helge Nordvang (BOLT Construction AS)


Fra venstre: Bjørn Johansen, Eirik Steinjord, Bodil Kanstad, Tor Helge Nordvang og Eirik Kivijervi.