Om NESO
/Om-NESO/
Avtaler og leverandører
/Leverandorer--avtalepartnere/
Kurs & kompetanse
/Kurs--kompetanse/
Juridiske tjenester
/Juridiske-tjenester/

Annonser

Aktuelt

Oppsigelse i prøvetid – arbeidssøkers opplysningsplikt

Oppsigelse i prøvetid – arbeidssøkers opplysningsplikt

Rett før påske i år avsa Høyesterett en dom om oppsigelse i prøvetid. Dommen er klargjørende både når det gjelder adgangen til å gå til oppsigelse i prøvetiden, og rekkevidden av arbeidssøkers opplysningsplikt i forbindelse med ansettelsen.

Krever innlogging
Er du forberedt på å møte de nye klimakravene?

Er du forberedt på å møte de nye klimakravene?

Om 8 måneder innføres forbud mot bruk av fossilt brensel til midlertidig oppvarming og tørking av bygg under oppføring og rehabilitering. Om 4 år skal alle bygge- og anleggsplasser være fossilfrie.

Krever innlogging
Sikkerhetskampanje

Sikkerhetskampanje

Unik mulighet til å få tatt en sikkerhetsrevisjon av ditt firma for en billig penge.

Hvordan håndtere økning i trelastprisene i nye og pågående prosjekter?

Hvordan håndtere økning i trelastprisene i nye og pågående prosjekter?

Mange har nok fått med seg at leverandørene enten har varslet eller allerede har iverksatt store prisøkninger på byggevarer og spesielt trelast. Årsaken til prisøkningene skyldes høy nasjonal og internasjonal etterspørsel og ulike produksjonsutfordringer. NESO vil her gi veiledning til entrepreprenørene om hva man kan og bør gjøre i både nye og pågående prosjekter, slik at man unngår å sitte selv med risikoen for prisøkningene. Veiledning gis i både nærings og forbrukerentrepriser

Krever innlogging