Om NESO
/Om-NESO/
Avtaler og leverandører
/Leverandorer--avtalepartnere/
Kurs & kompetanse
/Kurs--kompetanse/
Juridiske tjenester
/Juridiske-tjenester/

Annonser

Aktuelt

Lønnsoppgjøret 2021 - Fare for streik fra 11. april

Lønnsoppgjøret 2021 - Fare for streik fra 11. april

– Hvordan håndtere de problemstillinger som oppstår som følge av dette

Krever innlogging
Det er ingen skam å snu hvis håndverket kaller

Det er ingen skam å snu hvis håndverket kaller

Men i likhet med mange andre 10. klassinger som ikke har staket ut en ferdig kurs for utdanning og karrierevalg, endte også Lise-Lotte Gjendahl opp med studiespesialisering etter endt ungdomsskole. – Jeg var utplassert hos en snekker tidlig på ungdomsskolen og likte jo faget. Jeg har alltid vært interessert i praktisk arbeid og var med pappa på flere oppussingsrosjekter i oppveksten. Men jeg klarte ikke helt slå meg til ro med tanken på snekkeryrket. Så jeg valgte heller studiespesialisering for å holde alle mulighetene åpne, forteller hun.

NESO ber i en pressemelding om at offentlige byggherrer må  gis penger til å bygge – NÅ!»

NESO ber i en pressemelding om at offentlige byggherrer må gis penger til å bygge – NÅ!»

Lavere ordretilgang fra både private og offentlige byggherrer, får NESO-sjefen til å etterlyse en tydelig tiltakspakke fra regjeringen. Om ikke frykter han økt arbeidsledighet. – Offentlige byggherrer må gis økonomiske tilskudd for å iverksette allerede planlagte prosjekter, sier Ruben Jensen.

Royalimpregnert kledning – testing viser at de ikke holder brannklasse D – hvordan forholde seg til dette ovenfor kunder og leverandører?

Royalimpregnert kledning – testing viser at de ikke holder brannklasse D – hvordan forholde seg til dette ovenfor kunder og leverandører?

Royalimpregnert kledning har siden januar vært «avklassifisert/nedklassifisert» som preakseptert løsning i brannklasse D på grunn av manglende testing. Produsentene har nå testet dette og tilbakemeldingene fra de store produsentene er at testene viser at kledningen ikke holder brannkravene (klasse D).

Krever innlogging