Totalentrepriser – NS 8407/17 – hva er en rettmessig reklamasjon og hvordan skal dette håndteres?

Sted: Webinar. Tid: 15. juni 2021

Fornavn:
*
Etternavn:
*
E-post:
*
Mobilnummer:
*
Stilling:
Firma:
*
Evt. kommentarer
eller spørsmål:
 
* Disse feltene må fylles ut.