Kurs i bruk av 3D modeller - Solibri del 3/3 - Regler og kommunikasjon

Sted: Teams/Nettbasert. Tid: 25. - 25. august 2022

Fornavn:
*
Etternavn:
*
E-post:
*
Mobilnummer:
*
Stilling:
Firma:
*
Evt. kommentarer
eller spørsmål:
 
* Disse feltene må fylles ut.