Kurs i bruk av 3D modeller - Solibri del 2/3 - Klassifikasjoner og mengdeuttak

Sted: Nett/Teams. Tid: 28. - 28. september 2022

Fornavn:
*
Etternavn:
*
E-post:
*
Mobilnummer:
*
Stilling:
Firma:
*
Evt. kommentarer
eller spørsmål:
 
* Disse feltene må fylles ut.