Bli medlem

 

Ønsker du å bli medlem i landsdelens ledende organisasjon for byggebransjen?

FILM: HVORFOR BLI MEDLEM!

Et medlemskap i NESO er en investering - målt både i kvalitet og lønnsomhet.

NESO har en rekke fordeler for sine medlemmer. En gjennomsnittlig medlemsbedrift i NESO sparer hele 50.000,- i året på medlemsskapet - i tillegg kommer alle tjenestene vi ikke har prissatt!

Til høyre kan du velge den informasjonen du ønsker som beskriver fordelene dine ved å være NESO-medlem. Du finner også søknadsskjema for nedlasting slik at søknaden kan sendes inn allerede i dag!

Formelle krav til søkere

NESO ønsker faglig- og økonomisk solide entreprenørbedrifter som medlemmer. Bedriftene bør oppfylle flg. rammekrav:

  1. Driver i hovedsak med bygg-/anleggsarbeid
  2. Geografisk tilhørighet i Nord Norge eller Trøndelag
  3. Kravene til offentlig godkjenning må oppfylles.
  4. Har drevet min. 5 år innen relevant virksomhetsområde
  5. Har fast kontorsted, fast bemannet administrasjon og min. 10 ansatte
  6. Har minimum 10 % egenkapital av totalkapitalen
  7.  Lovens krav til minimum aksjekapital må være oppfylt

Søknaden om medlemsskap sendes NESO og skal godkjennes av styret.

Dokumenter