Søknadsskjema

Her kan du søke om medlemskap i NESO. Les våre formelle krav til søkere før du søker. Serviceavgiften er for tiden kr. 31.000,- per år. Første år avtales pris basert på gjenstående tid. I tillegg kommer en andel i NESO på kr. 100,- (engangsavgift). For å behandle søknaden trenger vi også følgende vedlegg til søknaden:

• Firmaattest
• Revisorbekreftet regnskap for de to siste år
• Kopi av sentral eller lokal godkjenning
• Oversikt over hvilke prosjekter bedriften har gjennomført de 3 siste år samt  bedriftens rolle i prosjektet
• Organisasjonsplan

Disse kan sendes på epost : post@neso.no

NESO lagrer personopplysninger om ansatte i bedrifter som søker om medlemskap i NESO i den grad det er nødvendig for å behandle søknaden. Ved et eventuelt medlemskap vil NESO behandle personopplysninger som er nødvendige for å pleie kundeforholdet på en god måte og holde våre medlemmer oppdaterte på nyheter, samt de tjenester som NESO tilbyr innenfor bygge- og anleggsbransjen. Ved et medlemskap aksepterer medlemsbedriften og deres ansatte at personopplysninger blir behandlet til dette formål.

1. Informasjon om bedriften

 
Bedriftens navn:
Organisasjonsnr:
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Telefon:
  
Epostadresse:
Etableringsår:
Antall ansatte:
Herav med fagbrev/
yrkesbevis/ mesterbrev
  

2. Informasjon om daglig leder

 
Daglig leder
Fødeselsnummer:
Mobiltelefon