Juridiske tjenester

Vi tilbyr advokatbistand og juridisk spisskompetanse. 

   

     
 Advokat Sondre Loftheim Valaker   Advokat Hanne Syrstad   Advokatfullmektig Anette Glad
 Tlf: 941 98 757   Tlf: 928 66 840   Tlf: 981 01 404
 E-post: Sondre@neso.no   E-post: Hanne@neso.no    E-post: anette@neso.no
         Bakgrunn og erfaring

 

 NESO sitt tilbud om advokatbistand til medlemmene omfatter blant annet dette:

 • Alle våre medlemmer får 7 timer gratis advokatbistand pr. år av NESO sine advokater. Deretter faktureres en timepris
  på kr. 1390,- eks. mva.
 • Du får gratis informasjon og oppdatering innen lover og regler.
 • På vårt intranett finner du maler, kontrakter og sjekklister som du fritt kan benytte.

Vår policy er å tilby juridisk spisskompetanse innenfor de fagområdene som våre medlemmer erfaringsmessig har størst behov for bistand innenfor. Vi kan derfor bistå dere innenfor følgende hovedområder:

 • Bygg- og entrepriserett
 • Arbeidsrett
 • Offentlige anskaffelser
 • Plan- og bygningsrett
 • Kontrakts- og avtalerett

Innenfor de ovennevnte fagområdene kan vi tilby en rekke tjenester:

 • Rådgivning
 • Forhandlinger
 • Gjennomgang og utforming av kontrakter
 • Prosessoppdrag
 • Bistand ved søknad om/fornyelse av sentral godkjenning
 • Bistand ved utvikling og revidering av styringssystemer innenfor HMS og Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter
 • Vi holder også en rekke kurs – både interne og åpne kurs. Se vår kurs- og aktivitetskalenderen for en oversikt over NESO sine kurs, herunder også juridiske kurs.

 

Ikke medlem? Les mer om medlemskapet her: Bli medlem. Som medlem får du tilgang til våre juridiske tjenester, samt svært mange andre gode tilbud! Er du allerede medlem? Logg inn på Intranett og velg Juridiske tjenester.