Kurs & kompetanse

Våre kompetente medarbeidere holder DEG faglig oppdatert! 

 

    
         Jack         Remi      Mats      Børre         Henning         Espen           Arild           Simen


Kompetanse løfter deg til nye høyder!

For deg som er ute etter kompetanse tilbyr NESO en rekke spennende opplæringsaktiviteter. Gjennom NESO kan du delta på alt fra fagopplæring, åpne fagkurs, bedriftsinterne kurs til større opplæringsaktiviteter innen mellomleder / lederopplæring. I dag kan du utvikle deg helt opp til topplederledernivå via våre opplæringsprogrammer, begrensningen ligger i realiteten kun hos deg selv.

Vårt  opplæringskonsept for lagbaser "NESOs BAS - SKOLE" ble utviklet høsten 2011. Her er arbeidsledelse, motivasjon av handverkere, arbeidslag og ukeplanlegging satt i system. Både bedrift og elev blir nøye fulgt opp - gjennom tre samlinger settes det  fokus på det nederste produksjonsplanleggingsleddet. Hittil har ca 200 deltakere gjennomført BAS - skolen.

NESOs Formannsskole - vårt populære mellomlederkonsept har så langt utdannet over 600 byggeplassledere gjennom 24 ulike klasser. Hver høst starter vi ny klasse.

NESO satser tungt på opplæring og rekruttering av håndtverkere til bedriftene og har organisert egen fagbrevopplæring for tømrere, murere og betong. Vi har også i samarbeid med Nordland fylkeskommune etablert egen lærlingskole hvor vi gjennomfører fagopplæring av ungdom over en 3-4 årsperiode.  Opplæringen leder frem til fagbrev. Skolen organiseres med ansettelse i bedrift, teorisamlinger i Svolvær og oppfølging i etterkant i bedriften. Elevene mottar lønn under utdannelsen og mye praksis. NESO mottok Nordland fylkeskommunes opplæringspris for 2013 for sitt arbeid med rekruttering generelt og etableringen av lærlingeskolen spesielt.

Prosjektlederskolen som gir deg kompetanse innen styring og ledelse er inne i sitt 8 driftsår og nærmere 200 prosjekt- og anleggsledere har gjennomført samlingsbasert opplæring innenfor prosjektstyring og -ledelse.

Siste steget på "kompetansetrappa" - NESOs Topplederskole ble ferdig utviklet og igangsatt i 2011. Topplederne i bedriftene får med dette en "oase" for egenutvikling og hele 26 daglige ledere fra hele landsdelen deltok det første kullet i lederutviklingsprogrammet som strekker seg over tre år. Den påfølgende klassen avsluttet sitt utviklingsprogram våren 2020.

I 2016 lanserte også NESO eget lederutviklingsprogram for mellomledere som er "tuftet" på Topplederskolen, men nedskalert og tilpasset mellomlederrollen i byggebransjen. 

Fagkurs, juridiske kurs, oppdatering innenfor lover, regelverk og standarder arrangeres i stor skala kontinuerlig over hele landsdelen. 

Vi engasjerer oss også i kompetanseprosjekter - i 2019 og 2020 har vi hatt omfattende aktiviteter innenfor både Bim og digitalisering samt MassivTre. Fra januar 2020 utvidet vi også staben med egne "BIM-Teknikere" som skal jobbe målrettet med å øke kompetansen innenfor BIM og digitalisering i medlemsbedriftene. Fremtiden er definitiv digital! 

NESO har tatt opplæring på alvor siden 1986 og vil fortsatt lede an i landsdelens bransje for å sikre gode opplæringstilbud.

Vel møtt på kurs og skolesamlinger!