BIM & Digitalisering

Velkommen til NESOs satsing på BIM & Digitalisering!  

 

BIMSolibriDigitaliseringByggSolibriBIMKursEntreprenørBIMSolibriKurs

 

NESO-BIM

Digitalisering og industrialisering av byggeprosesser er ett av NESOs fokusområder i strategiplanen. NESO har siden 2016 fokusert på BIM & Digitalisering med det formål å kunne hjelpe våre medlemmer med å jobbe effektivt og smartere i sine prosjekter. Vi har i dag 2 "fremoverlente" BIM-teknikere med kontorsted Svolvær - de har "fingeren på pulsen" av det som rører seg innen BIM. Hovedoppgaven deres er å utarbeide og tilby de tjenestene som til enhver tid vurderes å kunne gi størst fordeler for våre medlemmer. En rekke av medlemsbedriftene bruker i dag aktivt BIM i prosjektene og flere er også i gang med opplæringsaktiviteter. NESO har i dag opplæringstilbud, BIM-tjenester og lisensavtaler på programvare. Vårt mål er å tilføre kompetanse slik at medlemsbedriftene blir konkurransedyktige med ny bruk av ny teknologi.

Våre satsingsområder

Etter ansettelsen av egne BIM-teknikere januar 2020 har satsingen på BIM skutt fart. Vi presenterer jevnlig nye tilbud så pass på å holde deg oppdatert på våre nettsider. Satsingen innebærer så langt et fokus på kurs, programvareavtaler og tjenester. Du kan lese mere detaljert om dette under fanene for "programvare" og "tjenester".

Kurs

Med både egenutviklede og eksterne kurs gir vi våre medlemmer tilbud for å i størst mulig grad overbringe funksjonell kunnskap de kan ta med ut i sitt daglige virke. Vi har tett dialog med våre medlemmer og forsøker til enhver tid å levere det vi opplever det er etterspørsel etter. Utover dette følger vi utviklingen innen BIM nøye for å alltid være dagsaktuelle med våre tilbud. Våre kurs vil på sikt strekke seg fra enkle innføringskurs i BIM til mer avansert prosjektkoordinasjon.

Programvare 

Vi jobber kontinuerlig mot programvareleverandører for å sikre gode priser og tilbud på aktuelle programvarer og tjenester. 

Se våre programvaretilbud her.

Solibri-lisenser til "innbruddspris" gjennom NESO

Tjenester

Vi bistår gjerne med mere "hands-on" arbeid og utvikler fortløpende tjenester innen BIM og digitalisering for våre medlemmer. Ta en titt på "Tjenester" og ring oss gjerne dersom du ønsker mer informasjon.

Prosjekter

NESO kjører bedriftsutviklingsprosjekter rettet mot BIM og Digitalisering for våre medlemmer. Etter en runde i Finnmark og Troms er nå turen kommet til Nordland og Trøndelag hvor 18 bedrifter er påmeldt og vi ser frem til å komme i gang. Les mer om prosjektet.

 

 KURSNESOBIMSOLIBRIRevitDigitalisering

 Mats Johansson
Prosjektleder BIM og digitalisering