Bedrifts-utviklingsprosjekter BIM og Digitalisering

 

Med finansiering fra Innovasjon Norge har en rekke medlemsbedrifter fått "smake" på digitalisering.

 

 

             

                                                                                                                                                                      Kompetanseprosjekter i NESO

 

 

NESO har siden 2016 invitert medlemsbedrifter til egne kompetanse- og bedriftsutviklingsprosjekter innenfor BIM- og digitalisering. Faglig ansvarlig for prosjektene er Lars Chr.Christensen fra MultiBIM AS som er blant landets mest erfarne konsulenter innenfor BIM og digitalisering.

Disse opplæringsprosjektene går "grundig" til verks - gjennom 9 samlinger, spredt over ett år får bedriftens ledergruppe jobbe sammen med faglig ansvarlig - før det hele "rulles ut" på byggeplass, i prosjekter, i møter og som bedriftens kommunikasjons- og beslutningsverktøy. Seks bedrifter i Alta har avsluttet prosjektet, 8 bedrifter i Troms pågår - mens 18 bedrifter fra Nordland og Trøndelag venter på avklarende finansieringssøknad hos Innovasjon Norge. Vi forventer oppstart i løpet av vinteren 2020.

 

                                                                                                    

Prosjektene startet i Alta                         


6 medlemsbedrifter i Alta var med i "utvikling av PILOT - prosjektet". Små og effektive samlinger fordelt over ett år gav bedriftene både kontuinitet og tilstrekkelig trening for å bruke 3D-modeller effektivt både i planleggingsfase og utførelsesfasen. I løpet av prosjektet fikk bedriftene kunnskap i hvordan BIM brukes under kalkulasjon, mengdekontroll, avviksbehandling, prosjektering og ikke minst - ut på byggeplassen. Resultatene fra prosjektet var så gode at dette prosjektet dannet grunnlaget for tilsvarende gjennomføring i andre regioner.

Bim - prosjektet i Alta

Følgende bedrifter deltok i Alta:

 • HAK Entreprenør AS
 • T.Johansen Drift AS
 • Ulf Kivijeri AS
 • Harald Nilsen Entreprenørforretning AS
 • Roald Johansen Ingeniørforretning AS
 • 2-tal AS

 
Disse bedriftene er klare for videreføring - fase 2 og det legges nå konkrete planer for "neste steg" for disse bedriftene. 

  

Bim - prosjektet i Troms
8 av medlemsbedriftene våre i Troms er for tiden aktive i tilsvarende prosjekt og har gjennomført flere samlinger. De startet våren 2018 og prosjektet vil avsluttes sommeren 2019.

Følgende bedrifter deltar i Troms:

 • Aktør som bygger AS
 • ALTiBYGG AS
 • BME Johnsen AS
 • Bygg i Nord Prosjekt AS
 • Nor-Team Entreprenørforretning AS
 • Storegga Entreprenør AS
 • TotalRenovering AS
 • Tromsø Entreprenør AS

 

 
Bim - prosjektet i Nordland og Trøndelag
Hele 19 bedrifter fra Nordland og Trøndelag har signalisert interesse for å delta i finansieringssøknad hos Innovasjon Norge. Vi håper på oppstart i løpet av vinteren 2020.

Bedriftene som har signalisert positiv interesse er: 

 • Arnøybygg AS
 • DSN Entreprenør AS
 • Entre Entreprenør AS
 • Elmar Svendsen AS
 • EntrepreTor AS
 • Fauskebygg AS
 • Gunvald Johansen Bygg AS
 • Hadsel Bygg & Vedlikehold AS
 • Henriksen Bygg AS
 • Karstein Kristiansen AS
 • Lettbyggteknikk AS
 • MBA Entreprenør AS
 • Moldjord Bygg og Anlegg AS
 • Saltenbygg AS
 • Sortland Entreprenør AS
 • Thore Magnussen & Sønn AS
 • Tre og Betong AS
 • Overhalla Hus AS
 • GL-Bygg AS
 • MT Byggteknikk AS