BIM foredrag

 

BIM for prosjekt & byggeledere med fokus på Kvalitet, fremdrift og kostnad:

 

Vi i NESO har utviklet et foredrag om BIM for prosjekt og byggeledere spisset mot rådgivere og ledelsesfunksjoner hos utførende. Foredraget fokuserer på teori og praktisk bruk av BIM i det daglige arbeidet til disse stillingene.

Målet med foredraget er å utfordre dagens arbeidsmetoder og gi en innføring i metoder som kan erstatte og effektivisere dagens arbeidsflyter ved hjelp av BIM.

 

Informasjon:

Varighet: Ca 4 timer

Pris: 7500 eks mva,- + Reise og opphold

Gjennomføring: Bedriftsinternt - Fysisk eller digitalt (helst fysisk da vi ser at dette genererer mer engasjement og utbytte blant deltakere)

Nødvendige forkunnskaper: ingen

Innhold: Teoretisk og praktisk bruk av BIM med tanke på:

 • Kvalitet:
  • Kontroll av høyder
  • Rømningsveier
  • Brann og lydkrav på BIM objekter
  • Kontroll av universell utforming
  • Kommunikasjon via BIM

 

 • Fremdrift og rapportering:
  • Prosesskoder for ferdiggrad i en BIM
  • Bruk av informasjon i modell opp mot fremdrift
  • 4D visualisering/animering
  • Bruk av punktsky for kvalitetssikring i prosjektering og utførelse

 

 • Kostnad med fokus på mengder:
  • Mengder på grunnmasser i en BIM
  • Mengder fra fagmodeller som RIaku og RIB armering
  •  Bruk av excel ifm uttak av mengder fra en BIM

 

 • BIM teori:
  • BIM manual
  • BIM gjennomføringsplan
  • ISO19650
  • Åpen BIM VS lukket BIM
  • Bruksområder, ressursbehov og utbytte ved bruk av BIM

 

 

Dersom du ønsker bestille eller høre mer om dette tilbudet kan du ta kontakt med:

Mats Johansson, Prosjektleder BIM og Digitalisering

Mobil:   906 15 772
E-post: mats@neso.no

 

Eller:

Arild Kydland, Prosjektleder BIM og Digitalisering

Mobil:   951 30 660
E-post: arild@neso.no