Kurs i bruk av 3D modeller - Solibri del 1/3 - Innføring og utnyttelse av funksjonalitet

Solibri - Innføring og utnyttelse av funksjonalitet


Funksjonaliteten i Solibri dekker flere av de elementære behovene relevant for en entreprenør i utnyttelsen av en BIM. Eksempelvis å kvalitetssikre informasjon og geometri, gjøre mengdeberegninger, samt koordinere og kommunisere. NESOs tilpassede kursløp tar sikte på å gi deltagere den kompetansen de trenger for å realisere de verdiskapende prosessene kombinasjonen Solibri/BIM muliggjør.

 Nivå 1 tar sikte på å gi et helhetlig bilde av Solibri og hvordan de forskjellige delene av programmet interagerer med hverandre. Kurset tar i løpet av en konsentrert dag for seg fundamentale prinsipper for å jobbe effektiv og oversiktlig med modeller. Dette kurset passer for de fleste, men sikter seg særlig inn mot de med ingen til middels erfaring i Solibri. Erfaringsmessig vil selv erfarne brukere få seg noe a-ha opplevelser som kan forenkle arbeidshverdagen ved å delta på Nivå 1. Samt at man ved fullført Nivå 1 i større grad vil kunne følge prinsippene man møter i Nivå 2 og 3.   

Hvem passer dette kurset for:

 • Alle som kan ha fordel av å orientere seg i modell for å skape seg et innblikk i geometri og/eller informasjon.
 • Alle som har behov for å kunne bruke programvaren til å visualisere, planlegge og koordinere.
 • Alle som har behov for en innføring i åpen BIM og IFC.
 • BAS, Formenn, anleggsledere, Prosjekteringsledere, Prosjektledere.

 

Innhold for Nivå 1:

 • IFC
 • Åpen BIM
 • BIM prosess
 • Innstillinger
 • Faner/Views
 • Navigasjon
 • Verktøy
 • Søkeverktøy
 • Informasjonshøsting
 • Selection
 • Snitt i modell
 • Måleverktøy og tilpasninger rundt dette.
 • Markering/visualisering i modell
 • Forståelse for begrepene klassifisering/ITO/cheking og potensialet i disse.

 

Målsetning for kurset:

 • Grunnleggende forståelse for åpen BIM og IFC
 • Kjenne til programmets oppbygning og virkemåte
 • Kjenne til grunnleggende funksjoner som navigering, målsetting, snitt, søkefunksjoner og filtreringer
 • Kandidaten skal kjenne sammenhengene mellom de ulike verktøyene i Solibri
 • Kandidaten skal ha kjennskap til mulighetene som ligger i programvaren ved bruk av full versjon

 

Praktisk informasjon: 

 • Varighet: 08:30 til 15:00
 • Deltakere stiller med egen PC/mus og med Solibri installert.
 • Dette kurset krever ingen lisens, kun gratisversjonen Solibri Anywhere.
 • NESO har en meget gunstig avtale på innkjøp av Solibri, Les mer! 

 

Deltakeravgift

 • Medlemmer: 2350* kr pr deltaker 
 • Ikke medlemmer:  4700 kr pr deltaker

 

* Forutsetter bruk av midler fra NESO utvikling. Alle bedrifter har i utgangspunktet 50 000 kr i denne potten. ta kontakt med oss dersom du er usikker på hvor mye din bedrift har utestående. 

Se vår aktivitetskalender for kommende kurs!
Kurset kan gjennomføres fysisk eller via nett. 

Kontakt: espen@neso.no eller på Tlf: 40214012

 

Vi tilbyr 3 ulike solibrikurs inndelt som følger.

Nivå 1: Dekker elementære prosesser, begreper, verktøy og sammenhengen mellom disse og legger til rette for å orientere seg i informasjon og geometri i modell.

Nivå 2: Fokus på klassifisering, struktur, materialuttak og sammenhengen mellom disse.

Nivå 3: Tar for seg modellkontroll, regler, resultater og samhandling, samt helheten og viktigheten av dette i samspill med klassifikasjoner og materialuttak