Kurs i bruk av 3D modeller - Solibri del 2/3 - Klassifikasjoner og mengdeuttak

Solibri Del 2 - Klassifikasjon og mengde uttak

Lær å bruke programvaren Solibri til å kvalitetsikre og effektivisere dine prosjekter. NESO har satt sammen et kursopplegg som lar deltakeren bygge kunnskap og trygghet i Solibri via 3 nivåer fra grunnleggende til avansert bruk.Ved endt opplæring vil deltakeren ha en god forståelse av hvorfor og på hvilke måter BIM sparer entreprenører for både tid og penger samt øker kvaliteten og effektiviteten i møter og på byggeplass. 

Hvem passer dette kurset for.
De som har noen forkunnskaper i programmet og kjenner til de grunnleggende funksjonene og sammenhengene.
Med behov for å:

 • Kunne bestille byggevarer
 • Validere kalkulasjon
 • Ta ut mengder
 • Strukturere informasjon
 • Visualisere, planlegge og koordinere
 • BAS, Formenn, anleggsledere, Prosjekteringsledere, Prosjektledere, kalkulatører, ingeniører, arkitekter.

 

Innhold Nivå 2:

 • Presentasjon av konseptene; klassifisering og mengde/informasjonsuttak.
 • Opprettelse av klassifikasjoner, fremgangsmåter, bruk av datastruktur, forskjellige typer klassifikasjoner.
 • Hvordan tilrettelegge for klassifikasjoner som hjelper deg å strukturere modeller til formålstjenlig bruk.
 • Innføring i Solibris datastruktur og hvordan man kan utnytte denne i eget arbeid.
 • Opprettelse og strukturering av mengde/informasjonsuttak samt hvordan jobbe effektivt med dette.
 • Sammenhengen mellom klassifisering og mengde/informasjonsuttrekk.  

 

Målsetning for kurset: 

 • Forstå hva klassifiseringer og Mengde/informasjonsuttak er.
 • Se sammenhengen mellom klassifiseringer og Materialuttak.
 • Kunne lage egne klassifiseringer basert på egen eller eksisterende informasjon.
 • Kunne strukturere enkle mengde/informasjonuttak med og uten klassifiseringer.
 • Forstå hvordan man enklest mulig jobber med konseptene for være en effektiv Solibri bruker.

 

Praktisk informasjon: 

 • Varighet: 08:30 til 15:00
 • Deltakere stiller med egen PC og mus og Solibri Office installert. Lisens under kurset inngår i kursavgiften
 • Dersom deltakere ønsker å kjøpe en permanent lisens har NESO en meget gunstig avtale på innkjøp av Solibri, Les mer!

 

Deltakeravgift

 • Medlemmer: 2350* kr pr deltaker 
 • Ikke medlemmer:  4700 kr pr deltaker

 

* Forutsetter bruk av midler fra NESO utvikling. Alle bedrifter har i utgangspunktet 50 000 kr i denne potten. ta kontakt med oss dersom du er usikker på hvor mye din bedrift har utestående. 

Se vår aktivitetskalender for kommende kurs!
Kurset kan gjennomføres fysisk eller via nett. 

Kontakt: espen@neso.no eller på tlf 40214012

 

Vi tilbyr 3 ulike solibrikurs inndelt som følger.

Nivå 1: Dekker elementære prosesser, begreper, verktøy og sammenhengen mellom disse og legger til rette for å orientere seg i informasjon og geometri i modell.

Nivå 2: Fokus på klassifisering, struktur, materialuttak og sammenhengen mellom disse.

Nivå 3: Tar for seg modellkontroll, regler, resultater og samhandling, samt helheten og viktigheten av dette i samspill med klassifikasjoner og materialuttak