Brukerkurs stillas

Beskrivelse av kurset:

Brukerkurs stillas gir kursdeltakerne  dokumentert opplæring som dekker kravene til «Forskrift om utførelse av arbeid § 17-5» (Ny forskrift av 01.01.2016)
Forskriften bestemmer at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som bruker stillas som arbeidsplattform for å utføre arbeid i høyden har fått opplæring.
Målet med kurset er å gi deltakerne kunnskap om sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold slik at de er i stand til å utføre arbeidet korrekt, blir bevisst rundt farer som kan oppstå, og på den måten ha kompetanse til å legge til rette for en trygg arbeidsplass.

Hvem passer kurset for?

Alle som arbeider, forflytter eller oppholder seg  i høyden fra stillas, arbeidsplattform eller stiger hvor det er fare for å falle.

Innhold i kurset:

Lover og forskrifter – Ny stillasforskrift 01.01.2016 – Kap.17
HMS – Helse, miljø og sikkerhet
Risikovurdering, avvik og RUH
Stillaser – Ulike typer stillas og fallforebyggende tiltak
Stillaser – Forankring, skilting, tilsyn, kontroll, vedlikehold
Stiger – Bruk av stiger og bestemmelser
Førstehjelp / Nødsituasjoner
Kunnskapstest


Dokumentasjon

Kursbevis utstedes etter endt kurs.

Varighet: 

Ca. 4 timer

Pris:

1290.- for NESO-medlemmer (andre 1490.-)


Sted Fra Til