Kurs i "forskrift om utførelse av arbeid"

 

Kursinnhold: Håndholdt arbeidsutstyr og løfteredskaper

Generell omtale av kurset:

Myndighetskrav

I forskrift med bestillingsnummer 703; forskrift om utførelse av arbeid - stilles det krav om dokumentert sikkerhetsopplæring. 

Blant annet stilles det krav til arbeidsgiver om:

 • Å gi informasjon, opplæring og instruksjon om sikker bruk av det arbeidsutstyret arbeidstakeren settes til å arbeide med (eks:vinkelsliper, sager, boltemaskin, spikerpistol, stillaser, etc)

• Kursbevis som dokumenterer at opplæringen tilfredsstiller krav til innhold i forskriften.

 

Kursomtale


Kurset tas bedriftsinternt med opp til 30 ansatte pr.gjennomføring. På forhånd kartlegger arbeidsgiver "risikofylt verktøy og utstyr". Deretter skreddersyr NESO program og materiell til bedriften.

Kurset kan gjennomføres på kveldstid - i de fleste tilfeller over 1 kveld.

Noen fordeler

• Bedriftsinternt kurs - samle alle ansatte med tilpassing til deres verktøy og utstyr.

• Tilfredsstill myndighetskravene i forskriftene - Øk kompetansen hos dine medarbeidere

• Få fokus på sikkerhet, redusere både sykefravær og øk effektiviteten på eget arbeid.

  

Hvem bør delta:

Alle som utfører arbeid med verktøy og utstyr som kommer inn under forskriftens krav. Dette inkluderer de aller fleste utførende fag og entreprenører

 

 Påmeldingsfrist:

 Ikke spesiell påmeldingsfrist - vi tar kontakt ved påmelding.