Kurs i varme arbeider

Kurs i varme arbeider

Registrer din interesse under (påmelding) så kontakter vi deg så snart det blir satt opp et kurs i nærheten.

 

Hvorfor trenger jeg kurs

Årlig oppstår mange branner i forbindelse med utførelse av varme arbeider. De som utfører varme arbeider må ha innsikt i brannrisiko, og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår. Gjennom sikkerhetsforskriften for varme arbeider stiller forsikringsselskapene krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. Sertifiseringsordningen administreres av Norsk brannvernforening.

NESO har egen godkjent instruktør som kan holde kurs i Varme arbeider.

 

Definisjon av varme arbeider

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes arbeidsverktøy og -utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr.

 

Hvor gjelder sikkerhetsforskriften?

Sikkerhetsforskriften gjelder ved utførelse av varme arbeider i alle miljøer med brannrisiko. Unntatt er varme arbeider som utføres i spesielt tilrettelagte produksjons- og verkstedrom. Rommet skal være adskilt fra annen virksomhet som egen branncelle. Denne skal ha ubrennbare overflater.


Gjennom kurset skal utøveren tilegne seg kunnskap og forståelse for:

• sertifiseringsordningen for brannvern ved utførelse av varme arbeider

• offentlig regelverk som omfatter varme arbeider

• sikkerhetsforskriften for varme arbeider

• brann- og slokketeori

• farer ved utførelse av varme arbeider

• risiko – kartlegging, vurdering og tiltak

• praktisk slokking

 

Varighet:

Kurset har en varighet på 7,5 timer inkludert pauser, eksamen og slukkeøvelse.


Praktisk informasjon:

Kurset avsluttes med en teoretisk eksamen fra Norsk Brannvernforening. Ved bestått eksamen, mottar hver av deltagerne et sertifikat for varme arbeider.

 

Krav til forkunnskaper:

Ingen

 

Pris:

Prisen for medlemmer i NESO er NOK kr. 1.900,- pr deltaker (andre NOK 2.450,-). Prisen inkluderer utstedelse av lærebøker, sertifikat fra Norsk Brannvernforening og obligatorisk slukkeøvelse. I tillegg kommer reise og oppholdskostnader til instruktør - eventuelt kurslokale.