Miljøfyrtårnsertifisering

 

Miljøfyrtårn - ledende i Norge og anerkjent av EU

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlig innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Over 6600 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt. 


Miljøfyrtårn-ordningen driftes av
Stiftelsen Miljøfyrtårn, og er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

Konsulentbistand og delfinansiering

NESO har nå godkjente miljøfyrtårnkonsulenter som gjennom hjelp og digital veiledning kan tilpasse et sertifiseringsløp basert på virksomhetens behov og ressurser. NESO Utvikling delfinansierer de 15 første medlemsbedriftene som ønsker å gå i gang med prosessen. Vi har satt oss som mål å komme i gang i løpet av høsten 2020.

Hva er miljøfyrtårnsertifisering?

Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Med årlig klima- og miljørapportering har virksomheten et smart styringsverktøy som gir god oversikt over virksomhetens miljøprestasjoner, og hjelp til å finne ut om pilene peker i riktig retning.

Rapporten kan brukes til å:

 • Få oversikt over virksomhetens miljøprestasjoner, CO2-utslipp og klimaregnskap.
 • Se hvilken effekt miljøarbeidet har hatt og om utslippene reduseres.
 • Dykke ned i resultatene, og lage relevante grafer og rapporter.
 • Finne ut hva som fungerer, hvor skoen trykker, og utforske nye forbedringsmuligheter.
 • Planlegge nye miljøtiltak for å oppnå effektive miljøforbedringer og reduserte utslipp.
 • Sammenligne virksomheten med bransjen – er dere bedre eller dårligere enn andre?
 • Hente inspirasjon til kontinuerlig forbedring og grønn vekst.
 • Vise frem arbeidet dere gjør på nettsiden, i årsrapporten og andre aktuelle kanaler.
 • Skape økt bevissthet rundt virksomhetens miljøpåvirkninger.
 • Engasjere og motivere kollegaer og ledelse gjennom felles mål.

 

Priser og kostnader

Mange virksomheter opplever store besparelser som Miljøfyrtårn, både for miljøet – og bunnlinja!

Følgende kostnader er knyttet til å bli Miljøfyrtårn-sertifisert:

 • Et engangs etableringsgebyr til Stiftelsen Miljøfyrtårn - Eks. bedrift med 30-49 ansatte - NOK 9350.-
 • En årlig serviceavgift til stiftelsen til å drifte og videreutvikle ordningen - Eks. bedrift med 30-49 ansatte - NOK 4810.- 
 • Bruk av konsulent og sertifisør kommer i tillegg. Hvor mye egeninnsats din virksomhet selv legger inn i prosessen med å bli      Miljøfyrtårn-sertifisert vil ha betydning for hvor mye konsulenthonoraret blir.

Ønsker dere å bli Miljøfyrtårn? – Ta kontakt med NESOs kompetanseavdeling.