Kompetansepakke "Stort Trebyggeri"

TILBUD OM GRATIS DELTAKELSE I NYTT KOMPETANSEPROSJEKT

I dag er det et økt fokus på tre som byggemateriale og vi har flere eksempler på slike prosjekter - også i landsdelen. En viktig utfordring for entreprenørene er at det finnes i dag lite erfaringer og standardiserte løsninger på området. Vår målsetning med "kompetansepakke stort trebyggeri" er å øke kunnskapen, dele erfaringene og slik ta "ned risikoen" for bedriftene å delta i anbudskonkurranser på f.eks massivtre.

Vår introduksjonsvideo beskriver noe av innholdet i prosjektet - den kan du se her.

Faglig fokus:

Byggemetoder og statikk, brann, lyd og akustikk, miljø og klima, levetid og vedlikehold samt arkitektoniske muligheter.
Som NESO-medlem skal du bli tryggere på kalkulasjon, prosjektering, montering/byggeplass, logistikk mm slik at du kan bli tryggere i anbudskonkurranser.
Som faglige ressurser benytter NESO Treteknisk institutt som faglig ansvarlig sammen med arkitekt Jørgen Tycho i Oslo Tre AS. 


Fremdrift:

"Kompetansepakke Stort Trebyggeri" organiseres som gratis kurs / seminarer på følgende steder:

Seminar nr.1 - 4 timer
10. desember BODØ (kl.1130 - 1530)
11. desember ALTA (kl.1230 - 1630)
12. desember TROMSØ (kl.0900 - 1300)

OBS! Du trenger ikke å ha deltatt på nr 1 for å delta på nr 2!

Seminar nr.2 - 8 timer

    • 25. februar 2020 - MO I RANA  (kl.0800-1600)
    • 26. februar 2020 - TROMSØ  (kl.0800-1600)
    • 27. februar 2020 - ALTA (kl.0800-1600)


 I tillegg vil bedriftene bedriftene bruke intern tid mellom samlingene for nærmere egenlæring / fordypning.


Målgruppe / påmelding

Vi antar målgruppene i bedriftene er daglig ledere, prosjektledere, kalkulatører og formenn

NESO tar kontakt med bedrifter som melder sin interesse gjennom "påmeldingsknappen" under.

Påmeldingsfrist til seminar nr 2:    21. februar

Sted Fra Til
Påmeldingsfrist: 21. februar 25.feb 2020 25.feb 2020