Forprosjekt "Leverandørutvikling 2021 E10 Hålogalandsveien"

Statens Vegvesen har fått i oppdrag å bygge ny E10 Hålogalandsveien. Oppdraget er omfattende med investeringer på flere mrd kr og blir organisert som et OPS (Offentlig Privat Samarbeid). Prosjektet vil blant annet inneholde:

  • 82 km veg
  • 7 tuneller (27 km)
  • 72 mindre konstruksjoner (bruer, kulverter mm)
  • Rasteplasser, kollektivknutepunkter mm
  • med mer


HER ER DET STORE MARKEDSMULIGHETER FOR ENTREPRENØRENE SOM UNDERLEVERANDØRER TIL OPS - KONTRAKTØR. 

I dette prosjektet vil det bli stilt en rekke kundekrav knyttet til blant annet:

  • Miljø og klima
  • Betong
  • BIM og digitalisering


NESO, KUPA og betongklyngen N3C har initiert et leverandørutviklings-  forprosjekt med sikte på å legge til rette for entreprenørene i landsdelen for å komme i posisjon til oppdrag i dette viktige og store samferdselsprosjektet. Vi vil sette oss inn i kravene til byggherre og hovedkontraktør og hjelpe dere å innfri disse kravene. Vi vil også legge opp til kontaktpunkter hvor dere bedrifter får muligheten å treffe hovedkontraktør og andre for mulig samarbeid om oppdrag. 

E10 Hålogalandsveien er det første av flere store utbygginger i regi av Statens vegvesen i landsdelen som dette forprosjektet retter seg mot. Vi vil også se på mulighetene for å jobbe opp mot  "Sørfoldprosjektet" som trolig går i gang samtidig som E10 Hålogaland samt Veiprosjektene i Troms som også skal i gang med omfattende aktiviteter.

Vår første aktivitet i dette forprosjektet er å invitere dere bedrifter til:

  • Digitalt informasjonsmøte om markedsmulighetene ved E10 Hålogalandsveien - 22.april kl.10.00

      Meld din interesse for å delta på vårt digitale informasjonsmøte ved å klikke "påmelding" under.

Sted Fra Til