NESOs Formannsskole Namsos 2020 - 2021

 

NESO har drevet med kompetanseheving i byggebransjen siden 1986 og har hatt over 13 000 deltakere på våre kurs og opplæringsprogram. Vi har et spesielt fokus på mellomlederopplæring for baser, formenn og prosjektledere. De fleste kundene kommer fra små og mellomstore bedrifter men også større organisasjoner deltar slik som Consto, Skanska, Secora, PEAB, Backe m.flere. Be gjerne om referanser. 

Se vår introduksjonvideo her

NESOs Formannsskole er nå inne i sitt 25 driftsår og har blitt et begrep i bransjen. Flere bedrifter har hatt samtlige av sine formenn på skolen. 

Over 300 bedrifter har så langt hatt over 600 formenn fra hele landsdelen på skolen.Tilbakemeldingene fra både daglige ledere og elever er entydige:"dette var lærerikt og utrolig nyttig ". Skolen fokuserer mye på planlegging og planleggingsverktøy gjennom hele byggeprosessen; et område mange formenn i dag føler seg lite forberedt på når de trer inn i den utrolig viktige nøkkelfunksjonen 

Skolen går over fem samlinger med ca en måned mellom hver samling. 

1,3 og 5 samling starter onsdager kl.12:00 og avsluttes søndag til lunsj kl.12:00. Samling 2 og 4 starter på tirsdag kl.12:00 og avsluttes på fredag kl 15:15. Skolen er lagt til den perioden av året hvor du erfaringsmessig har kapasitet til å delta. 

Det er i tillegg hjemmearbeid i mellomperiodene med oppfølging av egen fadder. Hver elev får også en egen utviklingsplan som skal godkjennes av NESO i forkant. Utviklingsplanen skal følge elevene gjennom hele skolen og kan brukes som et utviklingsredskap også etter skolen er ferdig. Det faglige innholdet er tilpasset "Formannens oppgaver" - se vår omfattende fagplan her.

Ta kontakt i dag for referanser, nærmere informasjon og påmelding: 
NB: Samling 3 er utsatt grunnet covid-19

Skoleavgift: NOK 54.500

Rabattstige for medlemmer i NESO:

Første deltaker:   10 % rabatt
Andre deltaker:    15 % rabatt
Øvrige deltakere: 20 % rabatt


Kontaktperson
Jack Johnsen tlf. 917 51 800 eller e-post: jack@neso.no

 

Andre kurstilbud

Samling 1

- Presentasjon av deltakere, mål, bakgrunn og forventninger
- Arbeidssituasjonen til formann / byggeplassleder
- Generelt om lover, forskrifter og standarder 
- Presentasjon av deltakere, mål, bakgrunn og forventninger
- Arbeidssituasjonen til formann / byggeplassleder
- Generelt om lover, forskrifter og standarder 
- Internkontrollforskriften, Byggherreforskriften
- Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter 
- Overenskomsten til partene i BA-bransjen 
- Plan- og bygningsloven 
- Kunden vår og hans krav
- Entrepriseformer, Prosjektorganisering, prosjektledelse og prosjektstyring
- Personlig planlegging
- Organisering med oppgave og ansvarsfordeling i byggeprosjekt 
- Hjemmearbeid og testoppgave
StedFraTil
Scandic Rock City Namsos14.okt 202018.okt 2020

Samling 2

- Kontraktsforhandlinger med kunde, UE og leverandører 
- Planlegging som styringsverktøy 
- Fremdrifts- og ressursplanlegging
- Jobbplanlegging og jobbstartmøte
- Aktuelle planer i et byggeprosjekt
- Riggplan, innkjøpsplan og ukeplan
- Økonomistyring av byggeprosjekt 
- Formannens rolle i planleggingen
- Kalkulasjon, planlegging og oppfølging
- Hjemmearbeid og testoppgave
StedFraTil
Scandic Rock City Namsos10.nov 202013.nov 2020

Samling 3

- KS, HMS og Miljø¸ i byggeprosjekt 
- Kvalitetsplan, HMS-plan og miljø¸oppfølgingsplan
- Administrasjon og dokumentstyring på byggeplass 
- Oppfølging av økonomi og fremdrift i prosjekt 
- Prekvalifisering for planlegging og utførelse av bygge- og anleggsoppdrag
- Generelt om oppbygging og bruk av Norsk Standard 
- NS 8400 «Anbudskonkurranser», NS 8410 "Anskaffelse ved konkurranse" 
- Lov om offentlige anskaffelser 
- NS 8406 og NS 8405 "Norsk bygge- og anleggskontrakt" 
- NS 8406 og NS 8405 “Endringer og tillegg, Overtakelse og garantioppfølging 
- NS 8407 «Totalentrepriser» - likheter og ulikheter sett i forhold til NS 3406 
- Andre kontraktstandarder
- Hjemmearbeid og testoppgave
StedFraTil
Scandic Rock City Namsos09.des 202013.des 2020

Samling 4

- Motivasjon
- Ledelse og rollen som leder 
- Medarbeiderutvikling med fokus på Medarbeiderevaluering
- Medarbeiderutvikling med fokus på Utviklingssamtale og Prestasjonsutvikling
- Møter
- Bedriftskulturer
- Presentasjonsteknikk
- Gjennomgang av utvalgte tema, uttørking bygg 
- Hjemmearbeid og testoppgave
StedFraTil
Scandic Rock City Namsos10.feb 202114.feb 2021

Samling 5

- Kundebehandling og markedsføring 
- Digitalisering av byggeprosessen
- Formannsrollen i beskrevne entrepriser og totalentrepriser
- Rent bygg - “praktisk gjennomføring" 
- Forberedelser til eksamen
- Livskvalitet, stressmestring og utbrenthet 
- Eksamen
- Avslutningsmiddag, overlevering av diplom
StedFraTil
Scandic Rock City Namsos17.mar 202121.mar 2021