Overtakelse og sluttoppgjør i næringsforhold -NS 8405/15, NS8507/17, NS8406/16

Overtakelse og sluttoppgjør i næringsforhold – NS 8407/17 – NS 8405/16 og NS 8406/16

Etter at entreprenøren er ferdig med sine arbeider skal arbeidene overtas enten av hovedentreprenør/totalentreprenør eller av byggherren. Deretter skal det foretas sluttoppgjør mellom partene.

Både i forhold til den formelle overtakelsen (eller registeringsforretning) og sluttopgjøret er viktige formaliteter og frister som er viktige å være oppmerksomme på. I motsatt fall kan man risikere å tape sine rettigheter og krav.

Reglene i de ulike NS standardene er i hovedsak like, men forskjellene vil bli gjennomgått på webinaret. Ny rettspraksis på området (blant annet ny høyesterettsdom om sluttoppgjør og hva som kreves for at innsigelsene til byggherren skal være gyldige) vil bli gjennomgått. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål

Temaene som vil bli gjennomgått er:

 • Overtakelse og registreringsforretning
 • Hva skal skje i forkant?
 • Innkallelse. Frister?
 • Hvem skal og kan møte?
 • Protokoll – må det føres og hva skal stå i den?
 • Angivelse av feil og mangler på overtakelsen – konsekvens av å unnlate dette?
 • Når kan arbeidene nektes overtatt?
 • Virkningene av overtakelse
 • Brukstakelse uten overtakelse/registreringsforretning – hvilken virkning har dette?
 • Prøvedrift – når skal dette skje og hva er virkningen av dette?

 

 • Sluttoppgjør
 • Når skal sluttoppgjør sendes?
 • Hva skal sluttoppgjøret inneholde?
 • Hva skjer om krav er uteglemt eller det sendes for sent? Adgang til å korrigere?
 • Innsigelser til entreprenørens sluttoppgjør og motkrav. Når og hvordan skal dette fremmes?
 • I hvilken adgang kan det holdes tilbake oppgjør i sluttoppgjøret?
 • Betalingsfrister

Hvem passer kurset for?
Kurset er spesielt tilpasset entreprenører, men vil også passe for byggherrer, byggeledere og andre som styrer byggeprosjekter.

 Foredragsholder:
Advokat Karina Krane i NESO har arbeidet siden 2001 med bygg- og entrepriserett og kjenner bygg- og anleggsbransjen godt. Hun har spesialfag innen bygg- og entrepriserett fra Universitetet i Bergen. Krane har også vært faglig leder i Eiendomsmegler 1 – avdeling Lofoten, samt representant i Klagenemnda for sentral godkjenning på vegne av utførende entreprenører. Krane har holdt en rekke foredrag i entrepriserett

Pris:
Medlemmer: Kr 1900,-
Ikke-medlemmer: 2500,-

Tid:
09:00-11:30

Kurset gjennomføres på Teams. Du vil motta en link til kurset senest 24 timer før kursstart.

Sted Fra Til
Digitalt 28.okt 2020 28.okt 2020